Erna Solberg på besøk hos Nastas spesialproduksjonsavdeling i Larvik.

- Jeg er imponert over arbeidet

Erna Solberg på bedriftsbesøk.

Erna Solberg tok denne uken turen til Larvik for å slå av en prat med folkene i Nasta AS. Solberg deltok tidligere i år under Vei og Anlegg 2022 på Norges Varemesse, og for å lære mer ble det avtalt et besøk ved Nastas produksjonsanlegg i Larvik.

Vår tidligere statsminister er opptatt av det grønne skiftet, og søker kunnskap om hva som må til for at anleggsmaskinbransjen i Norge skal kunne bidra til å nå de relativt ambisiøse utslippsmålene nasjonalt og globalt.

- Vi skal kutte utslipp fremover og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er en viktig del av dette. Det er spennende å se og høre om hvordan omstillingen til grønne løsninger kommer av bevisste bestillere, godt virkemiddelapparat og innovative bedrifter som vil gjøre nye ting. Jeg er imponert over arbeidet, sier Solberg etter besøket.

Ved Nastas hovedanlegg i Larvik, har selskapet en egen spesialproduksjonsavdeling som utvikler nyskapende og litt spesielle løsninger for anleggsmaskinkunder. De senere årene har denne delen av Nasta, med bakgrunn i det grønne skiftet, konsentrert mye av virksomheten rundt utvikling av gravemaskiner på batteri og kabel.

Solberg prøvde elektrisk gravemaskin

Da Solberg var på besøk i Larvik, fikk hun også anledning til selv å teste en elektrisk åttetonns beltegraver. Under kyndig veiledning av Knut Gaarde fikk hun dreisen på maskinen og spakene. Gaarde er teknisk sjef i Nasta, og en av nøkkelpersonene i firmaets utvikling av utslippsfrie gravemaskiner.

Teknisk sjef Knut Gaarde veileder Solberg i maskinkjøring.

- Det er stas for oss som er ansatt i Nasta at mange års innsats blir belønnet. Utviklingen av utslippsfrie løsninger har vært nybrottsarbeid og svært krevende for de som har prøvet og feilet og til slutt lykkes. Dette bakteppet gjør det ekstra motiverende å bli sett og lyttet til av profilerte personer, sier adm. direktør i Nasta, Tom Johansen.

Direkte kontakt med premissgiverne

En av initiativtakerne til Nastas satsing på utslippsfrie maskiner, Nils Olav Haukaas, mener at involveringen og interessen fra politikere lokalt og nasjonalt har bidratt til å få fart på hjulet:

- Vi setter pris på engasjementet til politiske personer rundt det grønne skiftet. Ved dagens besøk kunne Nasta som produsent og leverandør av anleggsmaskiner uttrykke direkte til premissgiver hva som fungerer godt i dag, og hva som fungerer mindre godt. Vi har en felles målsetting om at det må bli enklere for oppdragsgivere og entreprenører å velge utslippsfrie løsninger, samtidig som det er viktig å være klar over de praktiske utfordringene entreprenøren møter ved utføring av oppdrag ute på anleggene.

I likhet med Haukaas, er Nastas klima- og kundeløsningsrådgiver Sjur Wethal Helljesen stadig involvert og engasjert i politiske prosesser rundt det grønne skiftet. Helljesen og Haukaas satte stor pris på dialogen med Høyre-toppen og hennes interesse for veien videre:

- Det er svært viktig å få oppmerksomhet fra politikere i videre arbeid med utslippsfrie løsninger. Det at høytragende politikere velger å hente informasjon og kunnskap fra produsenter og leverandører inngir tillit, og forteller at det arbeidet som gjøres hver dag av bedrifter som Nasta faktisk blir diskutert på toppnivå i Norge, sier Helljesen etter besøket.

F.v: Sjur Wethal Helljesen, Erna Solberg, Knut Gaarde, Nils Olav Haukaas og Tom Johansen.
Powered by Labrador CMS