Kjeldaas AS vant kontrakt med Noah, og alle maskiner på Langøya skal drives fossilfritt fra første dag. Illustrasjonsbilde fra da entreprenøren tok i bruk en ny 320 Z Line fra Pon Equipment på et utslippsfritt prosjekt på Ekeberg i februar 2021.
Kjeldaas AS vant kontrakt med Noah, og alle maskiner på Langøya skal drives fossilfritt fra første dag. Illustrasjonsbilde fra da entreprenøren tok i bruk en ny 320 Z Line fra Pon Equipment på et utslippsfritt prosjekt på Ekeberg i februar 2021.

Kjeldaas AS tildelt masseforflytting og lossing på Langøya

Kjeldaas blir ny hovedentreprenør for Noah på Langøya i Holmestrand kommune i Vestfold og Telemark.

Publisert Sist oppdatert

Oppgavene innebærer blant annet lossing av skip og masseforflytning.

- Det var flere gode tilbydere til oppdraget som hovedentreprenør på Langøya. Vi var spesielt imponert over hvordan Holmestrand-baserte Kjeldaas kan levere på miljø, sosial profil og høy HMS-standard. I tillegg er det positivt at de er en lokal aktør, sier deponisjef i Noah Ann-Cathrin Stridal.

I utlysningen krevde Noah HVO 100 (biodiesel) på alle kjøretøy som ledd i å kutte utslipp fra egen produksjon.

- Det er veldig bra at Kjeldaas responderte på dette, og kunne levere fossilfrie kjøretøy fra dag én, sier Stridal.

Siden 1993 har Langøya vært en del av industriens infrastruktur, og sikret at man unngår utslipp av miljøgifter fra norsk industri til vassdrag og naturmiljø. Den nordlige delen er ferdig restaurert og tilbakestilt som friluftsområde.
Siden 1993 har Langøya vært en del av industriens infrastruktur, og sikret at man unngår utslipp av miljøgifter fra norsk industri til vassdrag og naturmiljø. Den nordlige delen er ferdig restaurert og tilbakestilt som friluftsområde.

Det ble også vektlagt at entreprenørselskapet er ISO-sertifisert 9001 og 14001.

Nøye planlagt logistikkoperasjon

Avtalen er den største kontrakten på Langøya. Kjeldaas erstatter Hæhre som har hatt kontrakten i to og et halvt år.

Overgangen innebærer en relativt stor logistikkoperasjon med forflytting av personell og ikke minst maskiner. Byttet er nøye planlagt fra alle parter og vil finne sted i månedsskiftet januar/februar.

- Hovedentreprenør har en viktig rolle i å kunne levere høy kvalitet på det oppdraget vi utfører for samfunnet; nemlig å motta, behandle og deponere restfraksjoner fra forbrenningsanlegg og industri, og gjenoppbygge Langøya, sier Ann-Cathrin Stridal.

Deponisjef Ann-Cathrin Stridal og Noah har gitt kontrakten som hovedentreprenør til det Sande-baserte (tidligere egen kommune, nå en del av Holmestrand kommune) selskapet Kjeldaas AS.
Deponisjef Ann-Cathrin Stridal og Noah har gitt kontrakten som hovedentreprenør til det Sande-baserte (tidligere egen kommune, nå en del av Holmestrand kommune) selskapet Kjeldaas AS.

Glad for tydelige krav

- Dette er en stor og viktig kontrakt for oss. Vi ser på dette som et veldig spennende prosjekt. Selv om prosjektet inneholder kjente elementer og arbeidsoppgaver så er opplegget rundt arbeidene vi skal utføre nytt. Vi liker utfordringer og gleder oss til å komme i gang, sier daglig leder i Kjeldaas Thor Ambjørn Kjeldaas.

Han legger til at Kjeldaas har hatt en god og ryddig dialog med Noah i anbuds- og kontraktsfasen og ser frem til det videre samarbeidet.

- Vi er glade for at Noah satte tydelige krav om HVO 100 i anbudet slik at vi kunne konkurrere på like vilkår, sier Kjeldaas.

Noah og lagringen på Langøya

Noah ble etablert av daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsen for å behandle uorganisk farlig avfall fra industrien. Utslipp til natur var ikke lenger akseptabelt. Siden 1993 har Langøya vært en del av industriens infrastruktur, og sikret at man unngår utslipp av miljøgifter fra norsk industri til vassdrag og naturmiljø.

Noah AS har ca. 80 ansatte samt ca. 30 innleide. Administrerende direktør er Anders Lægreid. Noah AS er heleid av Gjelsten Holding AS.

Hovedprosessen i behandlingen, er nøytralisering av jernholdig svovelsyre. I denne prosessen nyttiggjøres et annet avfallsprodukt, nemlig flyveaske fra forbrenningsanlegg. Andre tungmetallholdige avfallsstrømmer ledes også inn i nøytraliseringsprosessen, der tungmetallene bindes og «avgiftes». Resultatet er en jernholdig gipsslurry. Denne pumpes ned i de to dagbruddene på Langøya, skapt gjennom over 100 år med uttak av kalkstein. Her danner gipsen et fundament som skal være utgangspunktet for rehabilitering og gjenskaping av Langøya slik den fremsto før kalksteinsuttaket.

Powered by Labrador CMS