NCC signerte grunnarbeids-kontrakt med Oslo kommune

Arbeidene strekker seg over nesten fire år.

Publisert

NCC har inngått kontrakt med Oslo kommune for utbygging av felles teknisk infrastruktur på Mortensrud og Søndre Nordstrand. Arbeidene skal i det vesentlige tilrettelegge for fremtidig utbygging i området. Kontrakten har en verdi på cirka 80 millioner kroner.

Prosjektet Mortensrud Felles infrastruktur skal sørge for oppgradering av veier, vann og belysning i området. Prosjektet skal legge til rette for fremtidig utbygging, blant annet med ny skole og idrettsanlegg i området.

Onsdag ble avtalen signert av Oslo kommune og NCC.

- NCC er glade for å ha blitt tildelt kontrakten. Arbeidene strekker seg over nesten fire år, og består av sammensatte fagområder som passer vår kompetanse meget godt, sier NCCs sjef for Område Oslo, Svein Nilsplass.

Arbeidene består i hovedsak av grøftearbeider, etablering av nye vann- og spillvannsledninger, bygging av anlegg for overbelastning (OV-anlegg), belysningsanlegg for veier samt oppgradering og oppgradering av veier, sideveier og kryss.

Mortensrud-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Undervisningsbygg og Kultur -og idrettsbygg og Omsorgsbygg, med førstnevnte som byggherre for prosjektet.

- Undervisningsbygg er en byggherre vi kjenner gjennom tidligere kontrakter og gjennom ulike rammeavtaler, og vi ser frem til å starte samarbeidet på Mortensrud. Det viser også at vår satsing på miljø, blant annet gjennom å levere utslippsfri teknologi, gir resultater både for byggherren og for oss som entreprenør, sier Svein Nilsplass i NCC.

Arbeidene skal etter planen starte opp i løpet av andre halvdel av august.

Powered by Labrador CMS