TETTERE: Nordic Bulk tar over salg og service på alle CDE-anlegg i Norge etter en ny avtale mellom selskapene. Her fra en befaring på Velde AS sitt store anlegg i Sandnes. På bildet fra venstre er Martin Jackson fra CDE og Olav Gilje fra Nordic Bulk.

Nordic Bulk har utvidet samarbeidet med CDE i Norge

VASKEANLEGG: Sandnes-bedriften Nordic Bulk AS har skrevet en historisk avtale med CDE som produserer anlegg for vasking og resirkulering av masser.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

MØTTES: I april møttes Nordic Bulk og CDE i Sandnes. Fra venstre er Ragnvald Stople, Olav Gilje, Jone K. Mæland (alle Nordic Bulk), Martin Jackson, Sean McElhatton og Claran Quinn (alle CDE)

I slutten av april arrangerte Nordic Bulk og irske CDE en konferanse sammen der både løsninger, metoder og det nye samarbeidet ble presentert. Nordic Bulk har i noen år nå vært salgsagent for CDE, men i den nye avtalen skal det norske selskapet også ta alt av ettermarked/service og lagerhold av reservedeler og komponenter, i tillegg til å fortsette med salg av anleggene.

- Vi er første CDE-partner i verden som har fått avtale om å utføre alt av salg og ettermarked av anleggene, sier markedssjef Morten Berentsen til Anlegg&Transport.

Tette bånd

Det er i dag 12 CDE-anlegg i drift i Norge, og Nordic Bulk skal sørge for at alt av de vanligste reservedelene, slitedelene og annet utstyr til drift av anleggene, ligger på lager i Sandnes for rask utsendelse. Berentsen sier at mange av selskapets eksisterende kunder også har eller er potensielle kunder for CDE-anlegg. Dermed spiller deres nærhet og tette bånd til kundene en viktig rolle i den nye avtalen, samt at det utelukkende er en fordel for kundene å forholde seg til norsktalende personer på salg og ettermarked.

FAGDAGER: Daglig leder Peder Egeland holder foredrag på fagdagene. Eksisterende og potensielle nye kunder var på plass.

Teknisk sjef, Jone K. Mæland, sier potensialet for denne type anlegg i Norge er stort.

- Dette er et marked i vekst, og i tråd med den grønne linjen. Altså å resirkulere gravemasser, utnytte massene som finnes og produsere høyverdige varer fra dem, sier Mæland.

Fagdager

Til arrangementet over to dager kom det 12 både eksisterende og potensielle kunder, i tillegg til fem personer fra CDE og fem fra Nordic Bulk. Fagdagene inneholdt også et besøk til Sandnes-bedriften Velde AS som har to store CDE-vaskeanlegg som ble tatt i bruk i 2015. Mæland sier de vanligste anleggene har en produksjonskapasitet på 50-300 tonn i timen.

Blant de besøkende var Tom Wilhelmsen AS som er den ferskeste kunden i Norge av CDE-anlegg (se egen sak), men Nordic Bulk-duoen som A&T snakker med sier hemmelighetsfullt at det kan skje noe nytt på salgssiden innen ganske kort tid.

Powered by Labrador CMS