Økt tilslutning til IPAF

Etter to vanskelige år hadde IPAF, den internasjonale organisasjonen for firmaer som produserer og arbeider med løfteutstyr, etter 1. kvartal i 2021 registrert 1431 medlemmer. Målet var å øke medlemstallet til 1500 ved årsslutt, og dette ble oppfylt allerede ved inngangen til desember 2021. I tillegg lå det da ytterligere 50 medlemssøknader klare for behandling.

Adm. direktør Peter Douglas i IPAF peker på at økningen til bransjen som har aktører med stor fokus på helse- og sikkerhetsløsninger, har sin bakgrunn i at medlemmene er godt skolert og at de behandler løfteutstyr på en trygg og sikker måte. Dette gir medlemmene i en vanskelig tid en enda bredere tilgang til industrien.

I epidemi-perioden har IPAF trappet opp arbeidet rettet mot medlemmene og blant annet introdusert nye medlemsfordeler og bransjeseminarer. IPAF har hovedkontor i England.

Powered by Labrador CMS