Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.v.) fikk en orientering om grunnforholdene i Moss, tirsdag 22. mars, av Eirik Harding Hansen, prosjektsjef for jernbaneutbyggingen gjennom byen.

På befaring ved de krevende grunnforholdene i Moss

Bane Nor skal bidra til å stabilisere de vanskelige grunnforholdene i Moss sentrum. Tirsdag fikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård en omvisning i området.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Bane Nors InterCity-utbygging pågår for fullt flere steder i Viken. I Moss bygges ti kilometer med nye dobbeltspor, fra Sandbukta i nord til Såstad i sør.

Samferdselsministeren ble orientert om tiltakene Bane Nor iverksetter for å øke områdestabiliteten i Moss sentrum for å kunne bygge «trygt og sikkert gjennom den krevende kvikkleiresonen».

Ministeren understreket at sikkerheten til naboer, togpassasjerer og anleggsarbeidere som bygger ny jernbane har høyeste prioritet.

- Det jeg har blitt fortalt både i dag og tidligere høres betryggende og bra ut. Sikkerheten må settes først. Og at man kan gjøre Moss til en tryggere by når jernbanen er ferdig er veldig bra, sa Nygård.

Han vektla også viktigheten av at man har fått ny og oppdatert kunnskap om grunnforholdene.

- Å få kunnskap om akkurat hvor sensitiv grunnen er, er viktig. Da kan man ta forholdsregler og bygge trygt, sa han.

Stans i sentrumsarbeidene

For ni av ti kilometer, deriblant i de to tunnelene nord og sør for sentrum, er arbeidene i rute med god fremdrift.

I sentrum har arbeidet vært stanset siden februar i fjor. Det slår ut både på ferdigstillelsesdato og kostnader.

Den store utfordringen er å få på plass omfattende tiltak, som sikrer stabilitet i kvikkleiresonen, som strekker seg ca. én kilometer gjennom sentrumsområdet ved Moss havn.

Eirik Harding Hansen, prosjektsjef for Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, ga ministeren en innføring i de sikringstiltakene som må på plass før jernbanen kan bygges ferdig.

Først skal det legges en stor motfylling, av tunge steinmasser i bunnen av en skråning, som motvekt og støtte. Så skal det etableres betongsøyler tett i tett i bakken. De skal stå i et fastsatt mønster som fortrenger kvikkleiregrunnen (jetpeler). Så skal det på plass store støttekonstruksjoner som forankres til grunnfjellet i skråningen ned ved havnen.

Prosjektsjefen kunne ikke komme med noen løfter om ferdigstillelsesdato for det nye dobbeltsporet:

- Vi skal ikke somle unødvendig eller ta oss lengre tid enn vi trenger. Men vi skal heller ikke gå så fort frem at det setter sikkerheten på spill. De forventningene som ligger på meg og Bane Nor, ikke minst fra ministeren selv, er at vi skal bygge trygt i alle faser av prosjektet, påpekte han.

Status for riksvei 19

I tillegg til jernbanen, huser sentrumsområdet i Moss en viktig riksveiforbindelse over Oslofjorden. Ministeren fikk en orientering av prosjektdirektør Ingunn Foss og planlegger Kari Floten i Statens vegvesen om status for riksvei 19 og de trasékorridorene som vurderes.

Riksveiforbindelsen inkluderer landets mest trafikkerte fergestrekning, Moss-Horten. Det legges mye innsats i å finne en ny trasé for veiforbindelsen på strekningen mellom fergeleiet i sentrum av byen og E6.

Det er med andre ord to omfattende samferdselsutbygginger i det samme området i Moss.

Powered by Labrador CMS