TESTPROSJEKT: Entreprenør Gunnar Arne Aarbakk og hans Menzi Muck M54C ble leid inn for å klippe de bratteste skråningene langs E18 syd for Drammen. Dette er et testprosjekt for å se hvordan de kan effektivisere driften. Foto: Aarbakk Maskin
TESTPROSJEKT: Entreprenør Gunnar Arne Aarbakk og hans Menzi Muck M54C ble leid inn for å klippe de bratteste skråningene langs E18 syd for Drammen. Dette er et testprosjekt for å se hvordan de kan effektivisere driften. Foto: Aarbakk Maskin

Satt inn på den tøffeste krattknusingen

PRØVEPROSJEKT: Er det mulig å effektivisere arbeidet med klipping og krattknusing i de bratteste skråningene langs riksvei E18?

Publisert

AT-Proff - «Alt på nett»
Digital tilgang til alt på at.no


kr. 990 for 1 år

BESTILL

AT-Proff - «Alt på nett»
Digital tilgang til alt på at.no + papirutgaven


kr. 1.490 for 1 år

BESTILL

Powered by Labrador CMS