BLIR NY: Rv. 3 I Stor-Elvdal skal sikres bedre mot flom mellom Evenstad og Imsroa. Nå er kontrakt på bygging av ny veistrekning lyst ut.

Skal bli slutt på «vading» og stengt vei på rv. 3-strekning

Statens vegvesen har lyst ut bygging av ny veistrekning som skal være bedre sikret mot flom.

Publisert

Sikring mot flom er den største utfordringen når Statens vegvesen nå lyser ut bygging av ny riksvei 3 på den 5,4 km lange strekningen Evenstad-Imsroa i Stor-Elvdal. 

Glomma sto to meter over dagens riksvei 3 på strekningen i høst, da uværet Hans skapte store utfordringer i Østerdalen og flere andre steder på Østlandet.

Nå håper Vegvesenet på god respons fra entreprenørbransjen. Planen er at veiarbeidet skal starte neste høst. Den nye veien skal gå i ny trasé øst for dagens riksvei.

– Arbeidet passer godt også for mindre og mellomstore entreprenører, sier prosjektleder Jan Egil Eilertsen i Statens vegvesen, Utbygging, rv. 3 Østerdalen.

Bygges for 200 års flom

Stor-Elvdal kommune vedtok tidligere år en justert reguleringsplan for strekningen. 

2024: Prosjektleder Jan Egil Eilertsen i Statens vegvesen, rv. 3 Østerdalen, planlegger byggestart høsten 2024.

Den nye veien skal blant annet bygges høyere i terrenget. Veien vil ligge 50–100 meter nærmere elva enn dagens vei.

– Den nye veien bygges for å tåle 200 års flommer, sier Eilertsen.

Byggestart høsten 2024

Kontrakten har en verdi på ca. 300 millioner kroner. 

Vegvesenet skal i første omgang velge ut tre entreprenører som får delta i «finaleheatet». Før sommeren 2024 er planen å stå igjen med en entreprenør. 

Det betyr byggestart høsten 2024, og den nye veien skal stå klar høsten 2026.

Veien blir ni meter bred med «rumlefelt» i midten. Dagens riksvei 3-strekning skal bevares som lokalvei.

Powered by Labrador CMS