OMRÅDE: På dette industriområdet på Disenå i Sør-Odal skal Tom Wilhelmsen-selskapet Massebalanse Norge bygge nytt vaskeanlegg for forurensede masser. Med i planene er også anlegging av et sidespor fra jernbanen inn på eiendommen.
OMRÅDE: På dette industriområdet på Disenå i Sør-Odal skal Tom Wilhelmsen-selskapet Massebalanse Norge bygge nytt vaskeanlegg for forurensede masser. Med i planene er også anlegging av et sidespor fra jernbanen inn på eiendommen.

Skal vaske og frakte på strøm

SØR-ODAL: Tom Wilhelmsens selskap Massebalanse Norge starter nå byggingen av sitt vaskeanlegg for forurensede masser på Disenå. Dit skal massene kjøres med batterielektriske semier.

Publisert

På den tidligere sagbrukseiendommen på Disenå skal store deler av bygningskroppen brukes til å huse det nye vaskeanlegget.

STORE PLANER: Daglig leder Gill Sanche Enkerlin og eier Tom Wilhelmsen av Tom Wilhelmsen AS har store planer og ambisjoner for det nye anlegget for behandling av forurensede masser på Disenå.
STORE PLANER: Daglig leder Gill Sanche Enkerlin og eier Tom Wilhelmsen av Tom Wilhelmsen AS har store planer og ambisjoner for det nye anlegget for behandling av forurensede masser på Disenå.

Eiendommen som Tom Wilhelmsen har eid i 15 år, er 90 dekar stor og har en bygningsmasse på 8500 kvadratmeter.

Det er Nordic Bulk som skal levere anlegget hvor selve vaskeanlegget skal monteres fra uke 42 og fremover. Det er planlagt å stå klart for de første lassene med forurensede masser 1.februar neste år.

Gjenbruk

Konsesjonen til Massebalanse Norge AS omfatter håndtering av 350.000 tonn forurensede masser i året, mens anlegget har en kapasitet på opp til 500.000 tonn.

Målet er å kunne gjenbruke 90 prosent av massene som kommer inn til det nye anlegget. Det skal sorteres ut åtte fraksjoner helt fra sand og opp i over 150 mm.

Elektriske biler

Tom Wilhelmsen var den første transportøren i verden som tok i bruk Volvo FE Electric til massetransport. Nå vil de være av de første som tar i bruk Volvos nye FMX Electric som semi med en vogntogvekt på opp til 44 tonn til samme type transport. Disse bilene skal brukes til å transportere forurensede masser til Disenå, og ha med vaskede masser i retur til Oslo-området.

FØRST: Tom Wilhelmsen AS var den første transportøren i verden som Volvo FE Electric til anleggskjøring. Foto: Espen Braata
FØRST: Tom Wilhelmsen AS var den første transportøren i verden som Volvo FE Electric til anleggskjøring. Foto: Espen Braata

- Vi har en intensjonsavtale med Volvo om å få seks slike vogntog. Mye av kjøringen vil gå fra massehuben vi har hatt på Ulven i flere år, og noe vil gå direkte fra byggeplasser, sier Tom Wilhelmsen.

Planen er at disse bilene skal kunne gå to vendinger mellom Oslo og Disenå på hver ladning. Mest sannsynlig vil de nye batterielektriske trekkvognene, som skal være treakslede trekkvogner med toakalede semier, ha base på Disenå. Erfaringene fra massehuben i Oslo er at tomkjøringen er redusert med 30 prosent på bilene Tom Wilhelmsen har i drift.

Fokus

STORT: Selve renseanlegget skal bygges inne i en av bygningene etter det tidligere sagbruket.
STORT: Selve renseanlegget skal bygges inne i en av bygningene etter det tidligere sagbruket.

Han er opptatt av det skal tenkes nullutslipp så langt det lar seg praktisk gjøre. Derfor er planen å bruke både elektrisk graver for å mate anlegget, og håpet er at en av leverandørene kommer opp med en batterielektrisk hjullaster for å kunne bære de ferdigproduserte massene.

Inne i hovedhallen skal produksjonsanlegget stå, mens på uteområdene skal de ferdigvaskede fraksjonene lagres. Også etablering av solceller på de store takområdene vurderes for å kunne produsere egen elektrisitet.

Tog på sikt

Nærmeste nabo til den gamle sagbrukstomta er jernbanen. Tidligere var det et eget sidespor inn på industriområdet, men det ble fjernet etter at hovedsporet måtte heves etter en flom for en del år siden.

- Vi har vært i dialog med Bane Nor om reetablering av sidesporet inn på området. Også på området vi har på Ulven i Oslo er det jernbanespor, og da kan vi kjøre massene mellom de to hubene med tog, sier Tom Wilhelmsen. I første omgang er fokus å komme skikkelig i gang med produksjonen, og i neste trinn kunne ta i bruk togalternativet.

Naturressurser

Vann er den største innsatsfaktoren for å vaske forurensede gravemasser rene. Med elva som nærmeste nabo er derfor tilgangen på vann forholdsvis enkel.

Det er Nordisk Vannteknikk som skal levere renseanlegget som skal brukes. Dette har et behov for 20 kubikkmeter vann i timen.

På samme område som massevaskeanlegget skal være vil også Tom Wilhelmsen Innlandet bli etablert. Det selskapet skal også drive verksted som er i ferd med å bli klargjort.

- Vi tror dette stedet er godt eget for et slikt gjenbruksanlegg. Det har alle forutsetningene som kreves, og nå er vi i dialog med flere potensielle kunder som kan bruke de vaskede fraksjonene i sine produkter, sier Tom Wilhelmsen.

Powered by Labrador CMS