Bilde fra Nye Veiers prosjekt E39 Kristiansand vest - Mandal øst, da den 537 meter lange fritt frambygg-konstruksjonen Trysfjordbrua ble koblet sammen 64 meter over fjorden lengst vest i Kristiansand. Fra høyre: Harald J. Solvik (prosjektsjef Nye Veier), Finn Erik Espegren (avdelingsleder for konstruksjon i Kruse Smith Anlegg) og Olav Groven (prosjektdirektør i AF Gruppen).
Bilde fra Nye Veiers prosjekt E39 Kristiansand vest - Mandal øst, da den 537 meter lange fritt frambygg-konstruksjonen Trysfjordbrua ble koblet sammen 64 meter over fjorden lengst vest i Kristiansand. Fra høyre: Harald J. Solvik (prosjektsjef Nye Veier), Finn Erik Espegren (avdelingsleder for konstruksjon i Kruse Smith Anlegg) og Olav Groven (prosjektdirektør i AF Gruppen).

Støpte sammen E39-brua

Glede hos Kruse Smith Anlegg, AF Gruppen og Nye Veier.

Publisert Sist oppdatert

Nye Veiers utbygging av ny, trafikksikker E39 har pågått «med uforminsket styrke» gjennom hele pandemien. En stor milepæl ble nådd 22. desember i fjor, da 15 kilometer med ny hovedvei ble satt trafikk på i Lindesnes, seks måneder foran skjema.

Nå er enda et høydepunkt nådd, da den 537 meter lange fritt-frambygg konstruksjonen Trysfjordbrua ble koblet sammen, 64 meter over fjorden lengst vest i Kristiansand.

Konstruksjonen er uten sammenligning den største for Nye Veier-prosjektet E39 mellom Kristiansand og Mandal. Siste støp på brudekket er lagt, og den 537 meter lange brua er blitt til ett stykke.

Trysfjordbrua har et fjordspenn på 260 meter, og brua bygges med fire kjørebaner og en bredde på 24 meter.

Trysfjordbrua er 537 meter lang og har en seilingshøyde på 64 meter.
Trysfjordbrua er 537 meter lang og har en seilingshøyde på 64 meter.

- Tusen takk til dere som har stått på i vind og vær for å gjennomføre dette flotte prosjektet. Dette er tredje generasjons bilvei her i området. For akkurat 100 år siden i år åpnet den gamle postveien mellom Kristiansand og Mandal. Siden kom traseen hvor eksisterende E39 ligger, men som nå er utrangert, tidvis vanskelig fremkommelig og preget av ulykker. Det sier noe om perspektivet på veier og veibygging. Brua vi står på nå, skal trafikantene fremdeles kunne ferdes trygt på 100 år frem i tid, sier Harald Solvik, prosjektsjef i Nye Veier.

Lokal tilhørighet

Trysfjordbrua

  • Byggemetode: Fritt-frambygg bru
  • Lengde: 537 meter.
  • Avstand mellom brutårnene er 260 meter.
  • Høyde: 64 moh i vest og 60 moh i øst
  • Bredde: 24 meter
  • Byggetid: September 2019 – juni 2022
  • Arbeidstimer: Samlet antall årsverk på ferdigstilling beregnes til ca. 130.
  • Mengde betong: 17.936 m3 (tilsvarer ca. 2 242 betongbiler)
  • Mengde armering: 4000 tonn (omregnet til 12 mm armeringsjern tilsvarer det tre ganger Lindesnes - Nordkapp)
  • Trysfjordbrua blir en av de største bruene i Norge bygget etter fritt-frambygg metoden, og den er helt i øvre sjikt av hvor langt det er mulig å bygge en slik bru.

Trysfjordbrua er den største enkeltkonstruksjonen Kruse Smith noensinne har bygget, og for selskapet er det ekstra gøy at det skjer i hjemmeområdet.

- Et prosjekt som Trysfjordbrua betyr også mye for lokalt næringsliv. For å kunne bygge denne brua har vi kjøpt overnatting, mat, stål og betong fra lokale leverandører for nær 120 millioner kroner, sier Finn Erik Espegren, avdelingsleder for konstruksjon i Kruse Smith Anlegg.

AF Gruppen bygger vei

Prosjektet Kristiansand vest – Mandal øst er bare ett av flere som Nye Veier har igangsatt eller skal igangsette, for å bygge «god og sikker vei» mellom Kristiansand og Stavanger. Denne veistrekningen som Trysfjordbrua er en del av, åpner i løpet av høsten 2022.

- AF Gruppen er stolt av konstruksjonene som bygges her på E39 Kristiansand vest - Mandal øst. Bruken av BIM, og tegningsløst prosjekt er med å heve kompetansen på digitalisering i bransjen. God dialog mellom utførende og prosjektering har ført til gode optimaliseringer i forhold til materialbesparelse og reduksjon av CO₂-avtrykk, fortalte Olav Groven, prosjektdirektør i AF Gruppen.

På brudekket var det mange stolte og fornøyde representanter for byggherre Nye Veier, totalentreprenør AF Gruppen og bruentreprenør Kruse Smith som nøt kake og gode ord.

Byggherre Nye Veier inviterte til luftig kakefest på brudekket 64 meter over fjorden. Karethe Heimdal serverer.
Byggherre Nye Veier inviterte til luftig kakefest på brudekket 64 meter over fjorden. Karethe Heimdal serverer.
Powered by Labrador CMS