Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hansen (Ap).
Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hansen (Ap).

To milliarder til reinvestering i fylkesveinettet i Troms

Fylkesrådet vil i kommende fireårsperiode gjennomføre et investeringsløft for fylkesveinettet i Troms.

Publisert

Satsingen skal gi et veinett «tilpasset dagens og fremtidens tungtransport og sikre fremkommelighet for næringsliv og befolkning». Det legges til grunn at reinvesteringen på to milliarder vil gi 1100 km oppgradert vei.

- Vi vedtar et historisk løft for fylkesveinettet i Troms. Dette løftet vil øke standarden betydelig og sørge for trafikksikre forhold for folk som ferdes på veiene våre, sier Agnete Masternes Hanssen (Ap), fylkesråd for samferdsel.

Hanssen understreker at det nå er viktig at staten følger opp sine løfter om et forpliktende nasjonalt etterslepsprogram for fylkesveiene.

- Vi har tatt den tøffe prioriteringen, nå må regjering og storting følge opp. Dette kommer til å koste, men det er høyst nødvendig for å ivareta veinettet vårt. Samferdsel jobber for å øke standarden og sørge for trafikksikre forhold for våre veifarende, fastboende så vel som de på gjennomreise. Vi må endre ressursbruken fra «nød-reparasjoner» til permanente, bærekraftige utbedringer. Det skal holdes fokus på strekningsvise utbedringer slik at vi til slutt kommer i mål.

Fylkestinget vedtar gjennom reinvesteringsbudsjettet å forskyve Langsundforbindelsen til 2025, der prosjektering av Langsundforbindelsen (samt KS2) innarbeides i budsjettet fra 2025. De sparte kapitalutgiftene fra Langsundforbindelsen brukes til delinndekning av reinvesteringsprosjektet. Reinvesteringstiltak i Karlsøy kommune skal derfor prioriteres tidlig.

- Karlsøy har et stort etterslepsbehov på fylkesveiene i kommunen. Reinvesteringstiltak i Karlsøy kommune skal derfor prioriteres tidlig, slår Agnete Masternes Hansen fast.

Powered by Labrador CMS