Fra venstre: Øystein Fosse (Bertelsen&Garpestad), Ove Nesje (Statens Vegvesen), Helge Orten (leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget), Harry Valderhaug (ordfører Giske kommune), Frode Heimen (Molde Venstre).

Tok Første spadetak på ny E39 Lønset-Hjelset

Mandag tok leder i transport- og kommunikasjonskomiteen Helge Orten første spadetak for ny E39 Lønset-Hjelset ved Molde.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Dette er veldig kjekt. Her får vi en vei med god trafikksikkerhet og økt fremkommelighet. Veien vil også ha stor betydning for det nye sykehuset som skal bygges på Hjelset, sa Helge Orten i det han satte spaden i jorda.

Moldes ordfører Torgeir Dahl var også på plass, sammen med Frode Heimen (Molde Venstre) og Harry Valderhaug (ordfører i Giske kommune). Dahl er enig i viktigheten av å ha veien klar før sykehuset bygges. I tillegg trakk han frem et annet positivt element.

- Under byggingen av ny E39 Lønset-Hjelset vil matjord bli tatt vare på og brukt til nydyrking i området. Dette synes jeg er veldig positivt, sier Dahl.

Prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen er glad for at byggingen nå endelig er i gang.

- Dette er en gledens dag! Vegen som ligger der i dag er for dårlig og har ikke god nok trafikksikkerhet. Nå får vi en standard med 90 km/t og midtdeler, sier Nesje.

Totalentreprise på 647 millioner kroner

Det er Bertelsen & Garpestad AS som er hovedentreprenør på ny E39 Lønset-Hjelset. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på 647 millioner kroner, og Bertelsen & Garpestad har med seg Metrostav Norge AS som underentreprenør på konstruksjon og Sweco Norge AS som ansvarlig prosjekterende.

- Vi gleder oss til å komme i gang, og allerede mandag vil vi starte med skogrydding. Trafikantene vil ikke merke noe med det første, men det skjer mye nå og vi har god fremdrift, sier prosjektleder i Bertelsen & Garpestad Øystein Fosse.

Han håper at det gode samarbeidet som Statens vegvesen har hatt med Bertelsen & Garpestad på E39 Betna-Stormyra kan bli videreført til prosjektet ved Molde.

Ferdigstilling av prosjektet vil være høsten 2023.

Fakta om prosjektet

E39 Lønset-Hjelset omfatter bygging av 9,3 km ny 2/3-feltsvei med midtdeler mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune. Veien bygges avkjørselsfri og for fartsgrense 90 km/t.

I tillegg til veibyggingen, består anlegget av 18 konstruksjoner med lengde fra fire til 100 meter. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der detaljprosjekteringen inngår i leveransen.

Powered by Labrador CMS