Bygging av 12,8 kilometer ny vei, som nesten i sin helhet skal bygges i jomfruelig terreng med tilknytning til eksisterende veinett i hver ende. Veien vil gå over myrområder, der dybden er opptil 13 meter. Den krysser også en del dype daler og elver. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at bekke- og elvedaler ikke skal fylles igjen på strekningen. Derfor skal det bygges åtte brukonstruksjoner på til sammen 578 meter og fire kulverter på til sammen 48,5 meter. Den nye veien kommer i berøring med en skytebane. Denne må flyttes og bygges opp på nytt.

Tre er prekvalifisert på E39 Betna-Hestnes

De utenlandske entreprenør-selskapene bli ikke med videre i konkurransen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen tar med seg tre leverandører videre i konkurransen om prosjektering og bygging av 13 km ny vei mellom Betna og Hestnes, på E39-strekningen Molde - Trondheim.

Følgende entreprenører og hovedkonsulenter er vurdert å ha den mest relevante erfaringen for oppdraget og er utvalgt:

  • Bertelsen & Garpestad AS med prosjekterende Sweco Norge AS
  • Hæhre Entreprenør AS med prosjekterende Aas-Jakobsen AS
  • Arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern AS/Metrostav Norge AS med prosjekterende Afry Norge AS

Tre til søkte om prekvalifisering, men ble ikke med videre i konkurransen:

  • China Communications Construction Company Ltd.
  • Eiffage Gènie Civil
  • Peab Anlegg AS

Strekningen Betna-Hestnes, som er en del av ny E39 Betna-Stormyra, omfatter prosjektering, samt bygging av 12 konstruksjoner og 12,8 kilometer ny europavei. Det meste av den nye veien vil ligge utenfor dagens vei. Totalentreprisen har en beregnet byggetid på ca. 3 år.

Tilbud og forhandlinger

Prosjektet E39 Betna-Stormyra består av tre delparseller som til sammen vil gi 26 km ny vei med gul midtlinje. Utbyggingen av E39 Betna-Hestnes, E39 Leirvika-Renndalen (er i gang med bygging) og E39 Staurset-Stormyra. Det er førstnevnte parsell det ble søkt om prekvalifisering til nå.

- Vi er fornøyd med interessen fra markedet og ser fram til å starte opp dialogen med godt kvalifiserte entreprenører og konsulenter, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal.

Vegvesenet vil invitere hver enkelt til oppstartmøte i april. Oppstartmøtene skal sikre at alle har rett forståelse av forutsetningene og rammene for konkurransen.

Etter oppstartsmøtene er det planen at firmaene skal levere inn første tilbud innen 30. juni. Det er deretter planlagt at Statens vegvesen skal møte de enkelte til forhandlinger, før de skal levere sine endelige tilbud innen 26.september.

Anskaffelsesprosessen er forventet å være ferdig utpå høsten, med antatt kontraktsignering i oktober.

Nødvendig oppgradering

Prosjektet E39 Betna-Stormyra består av tre delparseller som til sammen vil gi 26 km ny vei med gul midtlinje. Utbyggingen av E39 Betna-Hestnes, E39 Leirvika-Renndalen (er i gang med bygging) og E39 Staurset-Stormyra vil redusere avstanden på strekningen med 5 kilometer og reisetiden med 7 minutter.

Mellom Betna og Stormyra er det to strekninger som allerede er utbedret, E39 Hestnes–Leirvika (åpnet i 1993) og E39 Renndalen-Staurset (åpnet i 2010). De tre gjenstående delstrekningene er derimot dårlig egnet som europavei på grunn av smal veibane uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler.

En ny og utbedret strekning med sammenhengende god standard vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, samt større forutsigbarhet for trafikantene.

Dagens vei går også gjennom flere tettsteder, blant annet Liabø og Vinjeøra. Her vil det bli bedre bo- og miljøforhold og tryggere ferdsel for gående og syklende på lokalveinettet når hele prosjektet blir sluttført.

Powered by Labrador CMS