SYKKELVEG SKAL SØRGE FOR MINDRE PERSONBILER: Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik (nr to fra høyre) inngikk i dag kontrakten med Bjørn Lindstad fra Vassbakk & Stol (nr tre fra venstre). Prosjektleder i Statens vegvesen Beate Riisnæs var også tilstede under signeringen (lengst til høyre), samt prosjektleder i Vassbakk & Stol Pål Grinde og (nr 1 fra venstre og prosjektdirektør i Statens vegvesen Kjartan Hove (nr 2 frå venstre)

Vassbakk & Stol skal bygge to kilometer sykkelveg for 142 millioner kroner

SYKKELSTAMVEG BERGEN: Et steg nærmere sette spaden i jorden på et prosjekt som skal bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken i Bergen sier vegdirektøren.

Publisert Sist oppdatert

Strekningen som skal bygges ut strekker seg fra Bradbenken, via Sandvikstorget, og til Glass Knag. Arbeidene starter etter planen i mars i år, og prosjektet skal stå ferdig sommeren 2026. Kontrakten har en verdi på 142 millioner kr ekskl. mva.

Gleder seg

Avdelingsleder for Vassbakk & Stol, Bjørn Lindstad, ser fram til å komme i gang med arbeidet, og er svært glad for å bidra til at denne strekningen blir mer trygg for både syklister og gående.

— Prosjektledelsen er allerede i gang med planlegging av en trygg gjennomføring av prosjektet. Her blir det arbeid tett på biltrafikk og myke trafikanter. Det vil vi ha stort fokus på i gjennomføringen. 

Kartet viser desltrekning 6b og c på Sykkelstamvegen i Bergen som nå skal byggges ut. Strekningen går fra Bradbenken via Sandvikstorget til Glassknag.

- Vi håper på godt samarbeid med naboer og tålmodighet hos trafikanter gjennomføringen av prosjektet.

Bygges om

Gående og syklende får adskilte tilbud langs strekningen. Totalt er strekningen på 2,3 km og dagens sykkelfelt skal bygges om til sykkelveg adskilt fra biltrafikken. 

Det har de siste årene vært flere trafikkulykker på strekningen, spesielt i det såkalte Gjensidigekrysset.

Allerede utførte tiltak

Statens vegvesen har allerede utført støytiltak på boliger langs strekningen. Arbeidet med støytiltakene startet i oktober 2022 og ble ferdigstilt i juli i fjor.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik er godt fornøyd med kontraktsigneringen.

— Nå er vi et steg nærmere sette spaden i jorden på et prosjekt som skal bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken i Bergen. Byen trenger et godt utbygget sykkelstamvegnett for å nå dette viktige målet.

GÅENDE OG SYKLENDE: Får adskilte tilbud langs strekningen. Illustrasjonen viser sykkelveg langs reperbanen sett fra nord mot sør, retning Bergen sentrum. Tilbud for gående blir på baksiden av Reperbanen mot Byfjorden.

Om sykkelstamveg Bergen

Strekningen som bygges ut er en del av E39 Sykkelstamveg Bergen som strekker seg fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord. Prosjektet er finansiert gjennom Miljøløftet, og Statens vegvesen er byggherre.

Powered by Labrador CMS