Statens vegvesen skal fjerne 3000 kubikkmeter med berg ved E18 i Horten.
Statens vegvesen skal fjerne 3000 kubikkmeter med berg ved E18 i Horten.

Vegvesenet skal sprenge bort fjellskjæring ved E18 i Horten

Statens vegvesen skal fjerne en ca. 30 meter lang fjellskjæring ved E18 Undrumsdalkrysset ved Horten. Sikringsarbeidet starter i neste uke.

Publisert

Geologer har sjekket fjellskjæringen som viser seg å ha sprekker på toppen og smuldret fjell i bunnen.

Har gjennomført geologi-undersøkelser

- Denne skjæringen hadde tydelige svakhetstegn, så vi bestemte oss for å gjennomføre en grundig geologisk kartlegging og beregninger. Geologer fra til sammen tre ulike selskaper har foretatt beregninger, kvalitetssikring og sidemannskontroll. Konklusjonen er at vi skal sprenge bort 3000 kubikkmeter med fjell, sier Tore Jan Hansen som leder Statens vegvesens prosjekt med sikring av fjellskjæringer langs E18 i Vestfold.

Den aktuelle fjellskjæringen er ca. 30 meter lang, og den er ca. 15-17 meter høy fra toppen og ned til veibanen. Fjellskjæringen ligger langs påkjøringsrampen mot nord i E18 Undrumsdalskrysset.

- Fjellet har sprekkdannelser som gjør det til en krevende oppgave å sprenge det ned på en sikker måte. Vi er usikre på hvor mye rystelser fjellet tåler under sprengning, og vi er usikre på hvor langt inn i fjellet vi må sprenge for å finne tilstrekkelig stabilitet i fjellet, sier Hansen.

Fjellskjæringen som skal fjernes, ligger langs påkjøringsrampen i nordgående kjørefelt ved E18 Undrumsdalskrysset.
Fjellskjæringen som skal fjernes, ligger langs påkjøringsrampen i nordgående kjørefelt ved E18 Undrumsdalskrysset.

Han legger til at disse momentene gjør at Statens vegvesen er usikre på eksakt hvor lang tid dette arbeidet tar, men en foreløpig tidsplan anslår anleggstiden til ca. én måned.

- Det viktigste i et slikt arbeid er sikkerheten til de som skal utføre jobben og sikkerheten til trafikantene, sier Tore Jan Hansen.

E18-trafikken stoppes ved sprengning

- Når det skal sprenges, vil vi stoppe trafikken på E18. Dette vil ta ca. 5-7 minutter, sier Hansen.

En vegg av stålcontainere settes opp for å hindre steinsprut i tillegg til andre sikringstiltak. Dette for å unngå stenging av nordgående påkjøringsrampe som ville medført lang omkjøringsvei. Begge kjørefeltene på E18 vil være åpen for trafikk mens arbeidet pågår, unntatt når det skal sprenges. Gang- og sykkelveien som går parallelt med fjellskjæringen og E18 har vært stengt i ca. tre uker, og den vil være stengt så lenge dette arbeidet pågår.

En av årsakene til at fjellskjæringa skal fjernes, er smuldret fjell i bunnen.
En av årsakene til at fjellskjæringa skal fjernes, er smuldret fjell i bunnen.

- Vi er godt i gang med planleggingen. Arbeidet med å sette ut stålcontainere og andre sikringstiltak starter i neste uke, og selve sprengningsarbeidet planlegger vi å starte i uke 47, sier Hansen.

Vestfold Fjellboring, Visinor og M&D

Det er Visinor AS som har ansvaret for sikringsoppgavene langs nordre del av E18 i Vestfold. I tillegg skal Marthinsen & Duvholt AS og Vestfold Fjellboring bidra. Det var de to siste som stod for sprengning og sikring i etterkant av Bommestad-raset på E18. Denne sprengnings- og sikringsoppgaven vil ha mange likhetstrekk med arbeidet på Bommestad.

I etterkant av raset på E18 Bommestad ved Larvik i desember 2019, har Statens vegvesen iverksatt et omfattende kartleggings- og sikringsarbeid av fjellskjæringer langs E18 gjennom Vestfold. Alle fjellskjæringer over fem meter er vurdert og ca. 40 av disse er kategorisert i fire forskjellige klasser for tiltak. Frem til nå er ca. 20 skjæringspunkter sikret.

- Vi er glade for at dette prosjektet har fanget opp denne fjellskjæringen, og at vi nå får utbedret den. Dette er et viktig arbeid for at E18 skal være trygg for trafikantene, sier prosjektlederen.

Powered by Labrador CMS