Fremtind har i første omgang satt mål om å gjenbruke 25 prosent av alle materialer som kan brukes på nytt.

Starter samarbeid om gjenbruk av byggematerialer

Bygg- og anleggsbransjen i Norge kaster to millioner tonn materialavfall i søpla hvert år. Nå vil Loopfront og Fremtind legge til rette for mer gjenbruk av byggematerialer.

Startup-selskapet Loopfront og forsikringsselskapet Fremtind skal denne høsten utvikle en pilot for å øke gjenbruken av brukte byggematerialer. Fremtind har ikke jobbet med gjenbruk av byggematerialer før.

- Vi registrerer mange boligskader som krever gjenoppbygging, og kaster hundrevis av tonn med byggematerialer i forbindelse med skadeoppgjør hvert år. Som innkjøper av entreprenør- og håndverkstjenester, har vi mulighet til å øke gjenbruken av brukte byggematerialer, sier Benjamin Raugland i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Fremtind har i første omgang satt mål om å gjenbruke 25 prosent av alle materialer som kan brukes på nytt. Samarbeidet vil gi bedre svar på hvor mye som faktisk kan gjenbrukes.

Må bli slutt på at alt havner i søpla

Ifølge Zero står bygg for nær 40 prosent av klimagassutslippene i verden.

- Vi må endre dagens praksis hvor nesten alt av brukte byggematerialer havner i søppelcontaineren. I stedet for å kaste og kjøpe nytt, må vi gjenbruke mer. Da sparer vi både klimautslipp og penger, sier daglig leder i Loopfront, Michael Anthony Curtis.

Michael Curtis i Loopfront og Benjamin Raugland i Fremtind signerer avtalen.

Loopfront tilbyr en teknologiplattform som muliggjør mer gjenbruk av materialer. Alle som på en eller annen måte jobber i bransjen eller med byggematerialer kan bruke denne plattformen.

Nødvendig omstilling fremskyndes

Fremtind får innmeldt nær 36.000 skadesaker på boliger og bygg hvert år. I snitt vil over 7000 av disse ende med at boliger må repareres eller bygges opp helt på ny. Materialkostnader står for nær 35 prosent av skadeoppgjøret på boliger og bygninger, og prisene på materialer øker.

- Samtidig har både pandemi, krig og utfordringer i skipstrafikken svekket tilgangen på materialer betydelig. Dette fremskynder en allerede nødvendig og ønsket omstilling. Entreprenørene og håndverkerne vi har avtale med kommer til å hilse dette velkommen, sier Raugland.

Vil skjerpe miljøkrav til tømrere og entreprenører

- For å endre på dagens situasjon, må vi etablere et økosystem med aktører som ønsker endring. Virksomheter med stor innkjøpsmakt er sentrale for å få dette til, sier Curtis.

I 2023 skal Fremtind reforhandle avtalene de har med sine 16 leverandører innenfor tømring, og entreprenør- og skadesanering.

- Vi skjerper miljøkravene og skal følge opp leverandørene enda tettere. Vi vil stille krav til gjenbruk av materialer. Vi skal også jobbe for å reparere flere konkrete bygningsprodukter, som for eksempel laminat og parkett, sier Raugland.

Sparte 20 millioner på kommunale bygningsprosjekter

- For oss handler det om prosesser og data. Det må være lett for alle aktører som jobber med byggematerialer å legge inn informasjon om materialer, bestille brukte materialer, og ha oversikt over bruk, kostnader og utslipp i plattformen, sier Curtis.

Loopfront har blant annet jobbet med Asker kommune og Trondheim kommune. Asker kommune har spart 20 millioner kroner på kommunale bygningsprosjekter gjennom å benytte brukt byggemateriale. I Trondheim prøver de nå ut deling av byggematerialer med en eiendomsaktør, i en tid med stor mangel på materialer.

Powered by Labrador CMS