Valtra testtraktor. Platooning-plattformen skal kun bruke sensorer; ingen GPS-systemer.
Valtra testtraktor. Platooning-plattformen skal kun bruke sensorer; ingen GPS-systemer.

Forsvaret tester terreng-platooning med traktor

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Yeti Move AS har inngått et samarbeid for å utvikle system for selvkjørende traktorer til bruk i forsvarets logistikk-kolonner.

Publisert

Logistikk er en viktig del av militære operasjoner. Forsvaret bruker ofte kolonner av lastebiler for å frakte utstyr frem til stridsfeltet.

En kolonne av lastebiler med kritisk utstyr, eksempelvis våpen og ammunisjon, kan være et høyprioritert mål for en motstander. Derfor er det ønskelig å redusere antallet mennesker som trengs i en slik kolonne.

Med bakgrunn i dette skal FFI og Yeti Move AS nå utvikle og demonstrere en logistikk-kolonne med to kjøretøy hvor kun det første kjøretøyet er bemannet. Det andre kjøretøyet vil være en traktor med krokløft-tilhenger som kan frakte containere. Den skal kunne følge etter det bemannede kjøretøyet ved hjelp av ulike sensorer, i hovedsak kamera. Løsningen skal etter planen demonstreres på Rena i vinter.

- I dag er det flere sivile initiativ på kolonnekjøring kjent som platooning. Det vi ønsker å få til her er å vise hvordan Forsvaret kan gjøre det samme med rimelige terrenggående plattformer som en traktor. I tillegg vil vi ikke være avhengig av eksterne navigasjons- eller kommunikasjonssystemer, sier Lorns Harald Bakstad, FFIs forskningsleder for dette prosjektet.

Prosjektet er et eksempel på Trekantsamarbeidet der nye ideer og konsepter testes i samarbeid med FFI, industri og Forsvaret. Målet er å utvikle ny teknologi som løser Forsvarets operative behov og samtidig støtter opp under norsk teknologiutvikling.

- Det er spennende at FFI velger Yeti Moves kommersielle autonomiplattform til å teste ut ny teknologi. FFI har et ledende forskningsmiljø innen autonomi og vi ser mange synergier i dette samarbeidet, spesielt innenfor navigasjon og posisjonering. Samarbeid av denne typen styrker kompetanse og industribygging i Norge, sier Peter Due, administrerende direktør i Yeti Move AS.