Bilde fra testing av niakslet vogntog på 74 tonn i Innlandet i 2020.

Vegvesenet inviterer transportører til 74 tonn-prøveordning

Prøveordningen gjelder bruk av tømmervogntog inntil 74 tonn totalvekt. En viktig del av prøveordningen vil være å teste ut 8- og 9-akslede vogntog med økt totalvekt under ulike forhold.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å gjennomføre en prøveordning for kjøretøy med totalvekt opp til 74 tonn. Prøveordningen skal gi et faglig grunnlag for en anbefaling om deler av det offentlige veinettet på sikt kan åpnes for 74 tonn tømmervogntog. En viktig del av prøveordningen vil være å teste ut 8- og 9-akslede vogntog med økt totalvekt under ulike forhold.

Statens vegvesen inviterer transportører som har lyst til å delta i prøveordningen. Deltakerne vil få dispensasjon til å trafikkere et definert veinett i 11 kommuner i Innlandet fylke.

De aktuelle kommunene er Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Løten, Hamar og Stange.

For aktuelle vogntogkombinasjoner gjelder følgende totalvekter:

• 3-akslet bil og 5-akslet tilhenger 65 tonn

• 4-akslet bil og 4-akslet tilhenger 68 tonn

• 4-akslet bil og 5 akslet tilhenger 74 tonn

Det er krav om tvillingmonterte hjul på alle aksler som ikke er styrende. Videre er det et krav at deltakerne må stille med et referansekjøretøy på 60 tonn.

Prøveordningen skal vare 3-5 år

Prøveordningen starter opp 1. juli 2021. Det legge opp til et forprosjekt, hvor ulike løsninger for datafangst (sensorer i bilen som registrerer ulike data) skal testes ut på bilene til dem som ønsker å delta. Oppstart av forprosjektet blir i mars 2021.

Varighet av prøveordningen er 3-5 år og deltakerne kan få kjøre i 5 år med inntil 74 tonn totalvekt. Forprosjektet vil vare frem til oppstart av prøveordningen.

Alle deltakere må samtykke i å avlevere data fra sine respektive kjøretøy, som er viktig for prosjektets faglige kvalitet. Dataene vil bli behandlet strengt konfidensielt og blir kun brukt i forskningsøyemed. Datafangst vil pågå i både forprosjektet og prøveordningen.

Personvern

Detaljer angående vilkår, personvern og datafangst vil bli beskrevet for interessenter, så snart det er endelig avklart og før man samtykker.

Hvis du er interessert i å delta i prøveordningen og eventuelt forprosjektet, eller har spørsmål, kan du ta kontakt med fungerende prosjektleder Heine Toftegaard på tlf. 400 49 383 og e-post: heine.toftegaard@vegvesen.no.

Utfyllende informasjon om både forprosjekt og prøveordning vil bli formidlet etter avtale.

Frist for å melde interesse for å delta i prøveordningen er 31. mai og for forprosjektet 26. februar 2021.

Powered by Labrador CMS