Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Bedre fremkommelighet for vogntog

Ny veiliste.

Publisert

98 km fylkesvei i Innlandet åpnes for modulvogntog 1 og 2 samtidig som vinterbruksklassen øker på nye 1170 km fylkesvei.

Endringene ble gjort etter forslag fra Innlandet fylkeskommune, og kommer frem av Statens vegvesens veilister som nylig ble publisert.

- Arbeidet med å se på hvilke strekninger som kan åpne for modulvogntog 1 og 2 og andre tyngre kjøretøy har pågått en stund. Med denne utvidelsen i mai og utvidelsen i oktober i fjor, er totalt 1684 av våre nær 7000 kilometer fylkesvei åpen for modulvogntog 1 og 2. Selv om mange kilometer vei er åpnet for modulvogntog 1 og 2 de siste månedene, vil vi fortsette arbeidet med å se på om flere veier kan åpnes for slike vogntog, sier Stig Moen i Innlandet fylkeskommune.

Viktige veier for næringslivet

Innlandet fylkeskommune har foreslått endring i bruksklasse og utvidelsen i veier som modulvogntog 1 og 2 kan bruk etter innspill fra næringslivet.

- For oss er det viktig å høre på næringslivet og deres behov. Innspillene vi har fått, er vurdert i et trafikksikkerhetsperspektiv. Vi er derfor glade for at mange kilometer med fylkesvei åpnes for modulvogntog 1 og 2 og vogntog opp til 60 tonn. Dette er med på å bedre konkurransekraften for lokalt næringsliv, sier Stein Tronsmoen, leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Blant faktorene Innlandet fylkeskommune har vurdert i tilknytning til trafikksikkerhet, er om veiene er viktige skoleveier, om veiene har tilstrekkelig bredde eller har spesielt trange kurver.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) støtter Tronsmoen i at endringene i de oppdaterte veilistene er viktig for lokalt næringsliv.

- Bruk av større vogntog, gjerne kalt «miljøvogntog», gir grønnere og rimeligere transport. Dette kan være avgjørende for bedriftenes konkurransekraft og vil bidra til å sikre arbeidsplasser i Innlandet, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Bra for miljøet og trafikksikkerheten

Å åpne flere fylkesveier for 60 tonns vogntog på vinteren og modulvogntog 1 og 2 er positivt for trafikksikkerheten og miljøet:

- Å åpne flere fylkesveier for større vogntog kan føre til færre vogntog på veiene, noe som er positivt for trafikksikkerheten og miljøet. Transportnæringen er avhengig av stabile og gode oppdragsgivere. Å sikre våre oppdragsgivere sin konkurransekraft vil kunne bidra til å sikre arbeidsplasser i transportnæringen, sier regionsjef Guttorm Tysnes i NLF.

Powered by Labrador CMS