I desember 2020 markerte fylkesordfører Jon Askeland og samferdselspolitiker Marthe Hammer at Bergen var først i landet til å ta i bruk Actibump intelligent trafikkstyring. Nå kommer det en «fallem» til i Bergen.
I desember 2020 markerte fylkesordfører Jon Askeland og samferdselspolitiker Marthe Hammer at Bergen var først i landet til å ta i bruk Actibump intelligent trafikkstyring. Nå kommer det en «fallem» til i Bergen.

«Fallem» fikk ned farten

Flere holder fartsgrensen, etter at denne «fallemmen» ble satt opp i Bergen.

Publisert

I desember 2020 ble Norges første Actibump fartsdemper tatt i bruk, i Bergen.

Dette er en luke i veien som faller seks centimeter ned om man kjører for fort. Ubehagelig å kjøre over, men ikke farlig. Kjører man i fartsgrensen, holdes lemmen jevnt med veien og man får en hyggeligere passering.

Vestland fylkeskommune fikk bygget systemet inn i Nattlandsveien i Bergen i 2020. I løpet av ett år er det gjort registreringer og observasjoner av før- og ettersituasjonen.

Actibumpen er blitt evaluert, og konklusjonen er at dette fungerer så bra at det alt er bestilt en til.

- Dette er et strålende eksempel på hva man kan få til når man tør å tenke nytt. Vi har vært spente på hva evalueringen ville fortelle oss, men funnene er entydige på at dette er teknologi det er vel verd å satse videre på, sier fylkesordfører Jon Askeland.

Ulike typer fartsdemping

Fartshumper og hevet gangfelt har mest fartsreduserende effekt på tungtrafikk, mens fartsputer har bedre fartsreduksjon for personbiler.

Tungtrafikk, inkludert busser, vil på grunn av sporbredde kunne passere fartsputer uten særlig hindring, men fartsputer passer dårlig i kombinasjon med sykkelfelt. Derfor var det ønskelig å vurdere alternativ som virker fartsdempende på begge kjøretøygruppene, og gir jevn trafikkflyt på rett side av fartsgrensen.

- Actibump er et slikt godt alternativ, skriver fylkeskommunen i en nyhetsmelding.

Evalueringen viser:

  • Det har vært en markant fartsreduksjon
  • Svært få tilbakemeldinger fra «publikum»
  • Nødetatene er positive
  • Det er ikke observert eller mottatt informasjon om uønskede hendelser knyttet til systemet.

Ny Actibump

Konklusjonen er altså at farten gjekk ned. Tiltaket har fungert så bra at det kommer nok en, kanskje alt i løpet av året. Den skal monterast på Florida ved bybanestoppet.

Den nye Actibumpen blir finansiert av Miljøløftet.

Det er svenske Edeva AB som står bak Actibump. Det er montert slike lemmer i flere byer i Sverige.

Powered by Labrador CMS