Første etappe av flyttingen av Svea-flyplasstårnet gikk på vei, fra Svea til havna i Kapp Amsterdam. Denne etappen var i regi av Hæhre Arctic.

Høy transport - flyplasstårn i farta

Flyplasstårnet i Svea er fraktet vekk og skal få nytt liv et annet sted.

Publisert Sist oppdatert

I oktober ble flyplasstårnet fra Svea fraktet med skipet Kvitnos fra Kapp Amsterdam til Longyearbyen, og deretter på vei fra kaia til Sjøskrenten i Longyearbyen. Der skal det settes på nytt fundament og få en ny funksjon og et videre liv.

Transporten

Frakten er det vanskeligste punktet med størst risiko i ombruksprosjektet. Det er langt fra første gang hele hus blir fraktet mellom bosettingene på Svalbard, men tårnet er 8,5 meter høyt og de store glassrutene er lagret på gulvet i den øverste etasjen.

Først ble tårnet fraktet med vogntog fra Svea til havna i Kapp Amsterdam. Der ble maskiner som er brukt i oppryddingen kjørt om bord, og tårnet ble lastet med kran over ripa.

Fra Kapp Amsterdam til Longyearbyen er det 100 nautiske mil, og sjøreisen går ut i åpent hav. I Longyearbyen tok LNSS over stafettpinnen med veitransport gjennom byen (Vei 600 og 400) til Sjøskrenten hvor tårnet mellomlagres noen dager.

Privat regi, stort samarbeid

Det er Stefan Claes og Ingvild Sæbu Vatn, som privatpersoner som eier omplasserings-prosjektet.

De har mange samarbeidspartnere. Store Norske er tidligere eier av bygget og har tilrettelagt for at flyplasstårnet kunne få nytt liv. Hæhre Arctic er entreprenør i Svea og har sammen med sin underentreprenør Østriv gjort bygningen klar for transport på vei og over sjø. Pole Position har ansvar for logistikk i avslutningsprosjektet i Svea og står for sjøtransporten av tårnet med Samskips Kvitnos.

Bilde tatt fra et fly av tårnet på flyplassen i Svea.

Rambøll bidrar med miljøundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn på Sjøskrenten samt kontroll av prosjektering og utførelse av geoteknikk. Multiconsult bidrar med prosjektering av geoteknikk, fundamentering og konstruksjon i Longyearbyen.

LNSS bidrar med transport av flyplasstårnet i Longyearbyen, graving og støping av fundamenter samt sveising av stålkonstruksjon. Svalbard Bygg skal gjøre bygget tett og brukbart i ny situasjon.

Bakgrunn

Ingvild har gjennom sin jobb som arkitekt i LPO arkitekter i Longyearbyen vært med å initiere prosjektet Rett Plass Rett Form (2019). Prosjektet lanserte ideen om at de to store saneringsprosjektene i Sveagruva (på grunn av nedlegging av gruvedriften) og Lia (på grunn av bygging av skredsikring) burde sees på som en materialbank for utvikling av Longyearbyen.

- Idéprosjektet fikk mange avleggere, og LPO har vært involvert i mange ombruksprosjekter de siste årene. Vi har erfart at det er stort engasjement rundt ombruk, men at dagens systemer og ordninger innenfor byggebransjen ikke legger godt nok til rette for en mer klima- og miljøvennlig byggepraksis. Dette fører til at byggeiere og andre parter i en byggesak opplever stor risiko og usikkerhet, og det skal relativt lite til for å gå tilbake til det som er velkjent og utprøvd. I vår tid er det «riv skiten og bygg nytt», sier Ingvild Sæbu Vatn.

Tegning av flyplasstårnet slik det skal bli på Sjøskrenten.

- Flytårnet er et spesielt bygg. Det har vært inngangsporten til Svea for dem som har kommet dit de siste 15 årene med «Velkommen til Svea»-skiltet på veggen. Tårnet har skråstilte ubrutte vindusflater mot tre retninger som gir en uforstyrret utsikt og oversikt over landskapet og det som beveger seg utenfor. Det tar med seg en del av den nyere Svea-historien, og kan gi et helt unikt møtested og et vindu ut mot naturen og landskapsrommet.

På sin nye plass, skal tårnet ha en hall (50 m²) på bakkeplan med et stort vindusfelt mot øst, et tårnrom (25 m²) med 360-graders utsikt og en takterrasse mot vest (25 m²).

Tett bygg

Første mål etter at tårnet står på sine nye fundamenter er å få tett bygg -det vil si å bygge den veggen som mangler, montere porter, dører og vinduer og lage et gulv.

- Vi har som mål å ha tett bygg rundt månedsskiftet november/desember og da skal vi invitere til velkomstfest for tårnet, sier Claes og Sæbu Vatn.

Formålet med prosjektet er tredelt:

  • Å vise at ombruk er mulig i praksis og har potensial til å skape stor verdi for fremtiden.
  • Å ta vare på kulturverdien flyplasstårnet representerer, «Historien om Svea», i Longyearbyen.
  • Å skape et fint sted for opplevelse og formidling av natur- og kulturverdiene i Adventdalen.
Powered by Labrador CMS