- Vi har spesielle utfordringer her, fordi vi har lange avstander til jernbane og sjø fra mange av bedriftene i næringer som eksportindustri og skogbruk, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune. Bilde fra april 2021 av kjøring med 74 tonns tømmervogntog i Innlandet.

Innlandet: - Vi har transport-utfordringer

Innlandet fylkeskommune inviterer godstransportbransjen til et møte på Vinger Hotell i Kongsvinger.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Innlandet fylkeskommune inviterer til seminar om grønnere godstransport.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård blir en av innlederne på seminaret, som åpnes av fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

- Viktig for Innlandet

- Eksportindustri, vareproduksjon og transport er viktige næringer i Innlandet. Fylkeskommunen ønsker å bidra til at transport av gods kan skje på en mer klimavennlig måte, sier fylkesordfører Hagen.

Hagen er glad for at samferdselsministeren kommer til seminaret i Kongsvinger for å fortelle om regjeringens ambisjoner for mer klimavennlig transport av varer og gods.

- Vi er opptatt av å sette godstransport på den politiske dagsordenen. Fylket jobber sammen med næringslivet for å realisere «Godspakke Innlandet»; en pakke med tiltak som skal legge til rette for mer godstransport på jernbane. Godt utbygd infrastruktur er en forutsetning for å lykkes med næringsutvikling, sier Hagen.

Samarbeid med næringslivet

Fylkeskommunen har planlagt workshopen på Vinger hotell 25. august sammen med representanter for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Oslo Havn. Sekretariatet for Østlandssamarbeidet, som består av de tre østlandsfylkene og Oslo kommune, har også deltatt i planlegginga.

- Næringslivet i Innlandet er opptatt av å nå nasjonale og lokale mål om mindre utslipp av klimagasser. Seminaret på Kongsvinger er viktig for å få belyst hvilke utfordringer og muligheter vi har, når vi skal frakte varer og produkter på en mer klimavennlig måte, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO.

Utfordringer i Innlandet

Regiondirektøren og fylkesordføreren er begge opptatt av hvordan omstillingen til en mer klimavennlig godstransport kan skje uten å svekke konkurranseevnen til bedriftene i Innlandet.

- Vi har spesielle utfordringer her, fordi vi har lange avstander til jernbane og sjø fra mange av bedriftene i næringer som eksportindustri og skogbruk, sier fylkesordføreren.

- Det er positivt at næringslivet og myndighetene samarbeider om å løse disse utfordringene, sier Kristiansen i NHO.

Gruppearbeid og gode ideer

På seminaret blir det blant annet innlegg om hvordan faktorer som økte transportkostnader, tilgang på infrastruktur som godsterminaler og lade- og fyllestasjoner, nye energikilder osv. kan påvirke mulighetene til å kunne transportere gods på vei og bane med minst mulig utslipp.

Flere bedrifter i Innlandet vil snakke om utfordringer på veien mot å innfri målene om å kutte utslipp, og vise til konkrete tiltak de har gjennomført for å oppnå dette.

Det blir også tid til gruppearbeid. Arrangørene håper på stort engasjement og gode innspill fra deltagerne på seminaret, der det er plass til inntil 120 deltakere.

Powered by Labrador CMS