ØKT TUNNELHØYDE: For Eilundstunellene i Solund utgjør 10 cm en stor forskjell for næringstransporten.

Økte høyden i to tunneler fra 4,0 til 4,1 meter – på to dager

Prisen på å øke høyden i åtte tunneler er på 20 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Vestland fylkeskommune står til sammen for 40 prosent av alle fylkesveitunneler i hele landet, og det jobbes nå med å øke høyden på flere av dem.

I løpet av 23. og 24. august har NCC, på oppdrag fra Vestland fylkeskommune, både startet og avsluttet arbeidet med utfresing og asfaltering av veien i to tunneler i Solund. Målet var å øke kjørehøyden i tunnelene, noe som vil gi større fleksibilitet i valg av kjøretøy.

Etterlengtet manøvreringsrom

Initiativet gir etterlengtet manøvreringsrom og trygghet for transport av fisk og annen mattransport i nærmiljøet.

– I fjor høst var jeg på dagstur til Solund, og ble overrasket over situasjonen med de lave tunnelene, der ordførere og næringsliv ga uttrykk for at de lave tunnelhøydene var et stort problem. Jeg utfordret administrasjonen som raskt kom med løsningen under forutsetning av at fylkeskommunen bevilget midler. Dette var utgangspunktet for fylkesveisatsingen på 500 millioner kroner som fylkestinget vedtok i desember, sier fylkesordfører Jon Askeland.

– Jeg er begeistret for veiadministrasjonen vår, som tenker utenfor boksen og finner raske forbedringer på hverdagsveiene våre. Vi er nå i ferd med å øke høyden i åtte tunneler på en gang, legger han til.

Øker tunnelhøyden fra 4,0 meter til 4,10 meter

76 fylkesveitunneler i Vestland er laget for lave i forhold til dagens lastebilpark. Det ble gjennomført en skanning av 15 av disse tunnelene for å se på mulighetene for å øke kjørehøyden. Hensikten med skanningene var å se om det var mulig å forbedre tunnelhøyden ved enkle og rimelige tiltak. 

Løsningen er fresing av asfalt og veibunn, samt fjerning av bergutstikk i tunneltaket.

– Vi etablerte en 3D-modell for de aktuelle tunnelene, og fikk en rask oversikt over hvilke tunneler det er mulig å gjøre enkle og effektive tiltak i, sier John Martin Jacobsen, seksjonsleder for infrastruktur- og veiavdelingen, i Vestland fylkeskommune.

Tunnelene som nå skal utbedres, ble valgt i samråd med tunnelmiljøet og transportnæringen. Vestland fylkeskommune jobber med å øke kjørehøyden i åtte tunneler på fylkesveinettet fra 4,0 meter til 4,1 meter. Dette gir transportørene mulighet til å velge de best egnede kjøretøyene for transporten.

Effektive og rimelige tiltak

Tiltakene som er iverksatt er både tidseffektive og kostnadseffektive løsninger som kan bøte på utfordringene lastebilbransjen står overfor. 

Tradisjonelt har økt høyde på tunneler krevd omfattende sprengning, noe som er kostbart og tar tid. Dagens prosedyre for asfaltfresing og fjerning av utstikk i taket er både enkel og effektiv. Tiltakene er samlet sett mindre omfattende, og gir gode resultater for tunnelene.

– Utbedringen av de utvalgte tunnelene i år har en forventet kostnad på rundt 20 millioner kroner. Arbeidet vi gjør i de to tunnelene i Solund tar også bare to dager, sier Askeland.

Powered by Labrador CMS