Skal levere 200 elektrisk drevne lastebiler i 2024

Produksjonen av MANs tunge el-lastebiler skal etter planen begynne i starten av 2024, med en omgående levering av de første 200 kjøretøyene. Det er nesten ett år tidligere enn den opprinnelige planen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Vi skal fremdrive elektrifiseringen av våre kjøretøy enda raskere. Overgangen til elektrisk mobilitet vil imidlertid kun lykkes hvis vi støtter våre kunder i denne prosessen og overbeviser dem om fordelene. For dette formålet skaper vi integrerte digitale løsninger og lademuligheter, sier Alexander Vlaskamp, toppsjef for MAN Truck & Bus-konsernet.

- MAN akselererer sin overgang og tar store skritt mot utslippsfrie kjøretøy. Vårt hovedfokus hos MAN og i Traton Group ligger på batterielektriske motorer. De danner grunnlaget for våre tunge el-lastebiler som vi lanserer på markedet fra 2024. Først når tilstrekkelig mengde grønn hydrogen og tilhørende infrastruktur er tilgjengelig et godt stykke etter 2030, forventer vi å bruke H2-lastebiler på utvalgte innsatsområder. Det er grunnen til at vi forsker på hydrogen, og finansieringen fra delstaten Bayern gjør oss i stand til å bygge opp ytterligere ekspertise på dette området, sier Vlaskamp.

Vlaskamp opplyser at de første 200 el-lastebilene vil bli bygget i begynnelsen av 2024. De batterielektriske lastebilene vil deretter rulle av produksjonslinjen på MANs viktigste e-mobilitetsfabrikk i München.

Produksjon av batteripakker

I tillegg skal merverdien for batterielektriske nyttekjøretøy økes med «in house» montering av batteripakker.

En sentral del på veien mot utslippsfri kjøring er kjøretøyets batterier. MAN begynte å bygge opp sin egen ekspertise innenfor montering av batteripakker våren 2021. Senteret for denne satsingen, er «eMobility Technical Center» på Nürnberg-fabrikken, hvor MANs første batteripakker til testkjøretøyene er blitt produsert.

«Bayern-flåten» - brenselcelle-lastebiler

Delstaten Bayern i Tyskland finansierer forskningsprosjektet «Bavarian Fleet» som en del av sin egen hydrogenstrategi og påskynder dermed kompetanseutviklingen. Finansieringen beløper seg til 8,5 millioner euro.

Prototype av MANs elektriske lastebil. Fra venstre: Hubert Aiwanger (Bayerns økonomiminister), Alexander Vlaskamp (toppsjef for MAN Truck & Bus), Dr. Markus Söder (ministerpresident i Bayern), og Dr. Frederik Zohm (teknisk direktør for MAN Truck & Bus).

I dette prosjektet utvikler MAN en brenselscelle-lastebil sammen med sine industrielle partnere Bosch, Faurecia og ZF. Denne lastebilen vil bli levert til fem kunder i midten av 2024.

Virksomhetene BayWa, DB Schenker, Gress Spedition, Rhenus Logistics og Spedition Dettendorfer vil teste disse hydrogendrevne brenselscelle-lastebilene i sin daglige drift i ett år.

Strøm og hydrogen

At batterielektrisk teknologi og hydrogendrevne brenselscelle-løsninger går hånd i hånd rent teknologisk og støtter hverandre, ble understreket av MAN ved den første presentasjonen av den batterielektriske prototypen basert på den nye MAN Truck Generation nylig.

- Elmotoren, som henter sin energi fra batterier, er utgangspunktet. BEV (Battery Electric Vehicles) har allerede den grunnleggende teknologien som kombinerer kundenes krav til kostnadsoptimerte, praktiske løsninger med streben etter bærekraft og klimanøytralitet i MANs lastebiler, busser og varebiler. Som et supplement til dette kan lastebiler og busser med H2 brenselsceller benyttes videre fremover, ettersom disse er basert på BEV-drivlinjen, men hvor en stor del av tunge batteripakker kan erstattes med lettere hydrogentanker og brenselsceller, skriver produsenten i en nyhetsmelding.

Nyttekjøretøy med brenselsceller har med nåværende teknologi en lengre rekkevidde enn batterielektriske kjøretøy, men energikostnadene ved hydrogen er fortsatt vesentlig høyere. Kostnadsfordelen ved batterielektriske lastebiler er nøkkelen til en rask overgang til el-lastebiler som er nødvendig for å kunne nå transportsektorens klimamål. Drivstoff-/energikostnadene utgjør den største andelen av de samlede eierkostnadene (TCO) for nyttekjøretøy i intensivt bruk.

- Dessuten er utviklingen av en ladeinfrastruktur fortsatt en vesentlig faktor for overgangen innenfor transportindustrien. Her er politisk støtte helt nødvendig. Traton Group, morselskapet til MAN Truck & Bus, vil også bidra til dette. Traton ønsker å hjelpe til med å etablere et høykapasitets ladenettverk i Europa som en del av et Joint Venture, står det i meldingen.

- En annen årsak til at hydrogen først på et senere stadium blir aktuelt, er at grønn hydrogen ikke vil være tilgjengelig i tilstrekkelige mengder i den nærmeste fremtid og sannsynligvis i første omgang vil bli benyttet av industrier som produserer stål eller kjemikalier.

Powered by Labrador CMS