SIGNERING: F.v: Tove Stuhr Sjøblom, adm.direktør i Noahs datterselskap Noah Solutions, som drifter på Langøya, Svein Ove Vetrhus, styreleder i Sørum Transport, daglig leder Jens Stian Johansen i Sørum Transport og Anders Lægreid, konsernsjef i Noah under signeringen av samarbeidsavtalen.

Sørum Transport og Noah inngår samarbeidsavtale

– Tiden for å skvise ut den siste krona i transportavtalene er forbi.

Publisert Sist oppdatert

Sørum Transport AS og miljø- og ressursselskapet Noah AS har inngått en avtale som går til 2030. 

– Tiden for å skvise ut den siste krona i transportavtalene er forbi. Det vi gjør nå er å inngå en avtale som sikrer høy kvalitet og hurtigere grønn omstilling gjennom å tenke langsiktig, sier logistikksjef i Noah, Jon Arvid Holmberg.

De to aktørene har funnet sammen i en langsiktig avtale, som de mener er helt unik og vil gi presedens i transportbransjen.

Samarbeidsavtalen opplyses å ha «en betydelig kontraktsverdi som skal gi partnerne handlingsrom til å investere i materiell og bygge langsiktige, miljøvennlige verdikjeder innen bulktransport».

Avtalen skal også utvikles i dialog med andre transportkjøpere, for å sikre best mulige logistikkløsninger, samt gi betydelig bedre miljøprofil og transportøkonomi.

Samarbeidet

AVTALE TIL 2030: Bærekraft, påseplikt, HMS og sjåføropplæring er sentrale punkter i samarbeidsavtalen mellom Sørum Transport og Noah.

– Denne avtalen gjør at vi kan jobbe langsiktig med å utfordre våre leverandører på bærekraft og omstilling. Dette vil bedre trafikksikkerheten på disse årlige 4,7 millionene kilometerne og over 6000 vogntoglass som kjøres pr. år, og bidrar til hyppigere omstillingstakt for hele bransjen, sier styreleder og eier i Sørum Transport, Svein Ove Vetrhus. 

Han legger til at transportselskapet med dette også ønsker å gjøre konkurrentene sine bedre. Konkret går samarbeidsavtalen ut på et tett og langsiktig samarbeid innenfor HMS, kvalitet, drift og ledelse.

Samarbeidet bygger på følgende punkter:

  • Sammen skape organisk vekst for å forbedre og effektivisere logistikkløsningene.
  • Felles styringsstruktur og samlokalisering av nøkkelpersonell.
  • Samarbeid innen kvalitet og HMS.
  • Ivareta medvirkeransvaret og påseplikten for å sikre en bærekraftig transport.
  • Bidra til nullvisjon med vekt på kontinuerlig sjåføropplæring og tidsriktig utstyr.
  • Kompetansedeling for å sikre økt konkurransekraft for alle involverte parter.

– Med dette samarbeidet tror vi at kvaliteten og servicegraden øker, sier Holmberg i Noah.

Flere på gang

Vetrhus i Sørum Transport forteller at selskapet eksempelvis nå samarbeider med Volvo om elektriske kjøretøy og andre utslippsfrie løsninger. 

Han opplyser videre at andre store oppdragsgivere er i dialog med dem om likende partneravtaler.

Powered by Labrador CMS