- Tungt lastet med fisk, og spinkel trekkvogn. Nå står vogntoget i Førde og venter på ny og sterkere trekkvogn, skriver Vegvesenet etter en utekontroll i Førde.

«Spinkel» trekkvogn trakk for stort lass

- En del transportører kjøper lastebiler med lave tillatte akselvekter og totalvekter (svakere og billigere lastebiler), skriver Statens vegvesen etter kontroll.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen gjennomførte trafikkontroll ved E39, Førde trafikkstasjon, tirsdag 15. februar 2022. I alt 166 tunge kjøretøy var innom kontrollplassen og ble vurdert visuelt. Elleve av disse ble kontrollert nærmere.

Ett kjøretøy ble ilagt bruksforbud på grunn teknisk overlast.

- En del transportører kjøper lastebiler med lave tillatte akselvekter og totalvekter (svakere og billigere lastebiler). Teknisk overlast betyr at det er lastet mer på bilen enn det den er konstruert for. Blant annet gjelder dette bremser og dekkenes bæreevne. Vogntoget står nå i Førde og venter på det skal komme en kraftigere lastebil å ta over tilhengeren, skriver Statens vegvesen i en melding etter kontrollen.

Trekkvogna, som trakk ett solid fiskelass, blir omtalt som spinkelt av Statens vegvesen.

Fiskeslo

I tungbilkontrollen ble også to tunge kjøretøy ble ilagt bruksforbud på grunn av avrenning fra fiskelast.

- Avrenning fra fiskelast er til stor fare for trafikksikkerheten på denne årstiden. Smeltevannet renn ned på bakken og fryser til is når temperaturen tilsier frost, skriver Vegvesenet i meldingen.

Andre regelbrudd, gebyr og bruksforbud

Tørr svingskive er spesielt farlig å kjøre med på glatt føre.
  • Ett kjøretøy ble ilagt bruksforbud på grunn av mangler ved underkjøringshinder bak på lastebilen. Underkjøringshinderet skal, som navnet tilsier, hindre andre trafikanter å kjøre seg innunder lastebilen ved påkjørsel bakfra.
  • Ett kjøretøy ble ilagt bruksforbud på grunn av sikthindrende gjenstander i frontruta.
  • Ett vogntog ble ilagt bruksforbud på grunn av tørr svingskive.
  • Det ble gitt skriftlige pålegg om å utrette tekniske mangler ved bremser og oljelekkasjer på ett kjøretøy.
  • To førere fikk skriftlige advarsler på grunn av brudd på kjøre- og hviletidsreglene.
  • En utenlandsk fører ble ilagt 2000 kroner i gebyr på grunn av brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Det ble betalt på stedet.
  • Ett utenlandsk transportselskap ble ilagt 4000 kroner på grunn av brudd på kjøre- og hviletidsreglene.
  • Ett utenlandsk firma blir rapportert til hjemlandet på grunn brudd på kjøre- og hviletidsreglene.
Powered by Labrador CMS