Dagens E6 Finneidstraumen bru.
Dagens E6 Finneidstraumen bru.

Mesta i særklasse på tilbudsåpning

Mesta var mye lavere på pris enn de seks andre tilbyderne ved en tilbudsåpning på en E6-entrepreise i Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidene med E6 Finneidstraumen bru i Fauske startet sommeren 2017. Nå har Statens vegvesen hatt tilbudsåpning for vegentreprisen i prosjektet.

Sju bedrifter leverte tilbud innen fristen 12. september 2017:

Tilbyder nr.

Tilbyder

Tilbudssum

1

PK Strøm AS

55.298.082,39

2

M3 Anlegg AS

57.078.560,20

3

Mesta AS

43.926.979,70

4

Veidekke Entreprenør AS

57.647.018,00

5

Tore Magnussen & Sønn AS

74.405.027,95

6

NCC Norge AS

58.212.704,00

7

Bernhardsen Entreprenør AS

57.320.364,00

 

- Nå skal vi gå gjennom og kvalitetssikre tilbudene, og i løpet av noen få uker blir det klart hvem som får kontrakten på jobben, sier byggeleder Runar Gregussen i Statens vegvesen.

Oppdraget omfatter bygging av i underkant av 900 meter ny E6, inkludert komplett infrastruktur med kabel- og ledningsarbeid. Entreprisen omfatter sprenging og etablering av trau, samt etablering av vann- og avløpsgrøfter i berg/løsmasser.

Opparbeidelse av fyllinger, overbygning og tilhørende er også en del av arbeidene.

I tillegg til bygging av vei, skal det settes opp støttemur på i underkant av 200 meter.

Prosjektet strekker seg over totalt 950 meter. Den nye brua blir 68 meter lang, 15 meter bred og får to kjørefelt. Den får også et 3,5 meter bredt gang-/sykkelfelt, mens brua som ligger der i dag bare har en smal gangbane på siden.

Dagens E6 skal forskyves og tilpasses den nye brua, som bygges på vestsiden av den gamle. Dagens bru skal rives når den nye står ferdig.

Sør for straumen skal veien forskyves mot vest og senkes i terrenget på sørsiden. Dette skal gi bedre trafikksikkerhet og bedre kjørekomfort. Terrenget på vestsiden av veien åpnes opp, ved at fjellryggen fjernes. Krysset til den kommunale veien til Skysselvika næringsområde flyttes ca. 50 meter sørover.

Det er Kruse Smith som bygger brua, og om noen få uker er det klart hvem som bygger veidelen av prosjektet.

Prosjektet skal etter planen være avsluttet innen utgangen av 2018.