Arkiv
Arkiv

LNS: - Vi kan spare staten for milliarder

Adm. direktør Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) mener selskapet kan utvide rullebanen på Andøya for 571 mill. kroner - ca. 2,4 milliarder kroner billigere enn regjeringens tall.

Publisert Sist oppdatert

Det er stort politisk og regionalt engasjement når det gjelder nedleggelse av Andøya flystasjon (Nordland). I november 2016 vedtok Stortinget med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet å nedlegge flystasjonen.

Analysen som lå til grunn for vedtaket ble utført av Pricewaterhousecoopers på oppdrag for Forsvarsdepartementet.

Nå i disse valgkamptider har Samfunnsøkonomisk analyse AS laget en ny rapport på oppdrag fra Senterpartiet der de kommer frem til at fortsatt drift/utvidelse av Andøya flystasjon er like økonomisk som å flytte virksomheten til Evenes. Konklusjonen i rapporten er:

Basert på vår gjennomgang av kostnadselementer er det vanskelig å konkludere med at det ene alternativet har lavere kostnader enn det andre. Dette betyr at det må være andre fagmilitære eller regionaløkonomiske argumenter som begrunner lokaliseringen av henholdsvis overvåkingsbase og fremskutt kampflyebase. Vurdering av slike forhold ligger utenfor rammen av dette prosjektet.

- Regjeringen sier ikke sannheten

LNS har hovedkontor i Andøy kommune, samme kommune som Andøya er en stor del av. Adm. direktør Frode Nilsen mener regjeringen ikke sier sannheten med sine tall som viser at det lønner seg å nedlegge flyvirksomheten på Andøya og flytte aktiviteten til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes:

- Blant annet har de beregnet at en utvidelse av tverrvindbanen med 1000 m på Andøya koster 2,9 milliarder kroner. Til sammenligning er en ny flyplass i Bodø med rullebane på nærmere 3 km og nye terminalbygninger beregnet å koste 3 milliarder kroner! I tillegg til dette kommer saneringskostnader for den gamle flyplassen, sier en irritert Nilsen.

Han mener også summen på 2,9 milliarder kroner for ny Andøya-rullebane skurrer når det skal koste 1,6 milliarder kroner å bygge ny flyplass på Helgeland lenger sør.

- Kan bygge for en brøkdel av prisen

Nilsen i LNS har fått på plass en egen beregning av kosnadene ved å bygge ny rullebane på Andøya flystasjon:

- Vi la inn 25% usikkerhet, og da var vår beregning på 571 millioner kroner - ca. 2,4 milliarder kroner lavere enn regjeringens estimat. I tillegg har de beregnet at hvert hus som må støyisoleres på Andenes koster mer enn 6 mill. kroner! I realiteten kan man bygge to nye hus for denne prisen, sier han.

- LNS kjenner ikke alle detaljene som regjeringen baserer sitt vedtak på. Men dersom de øvrige vurderingene er like lemfeldig som det vi har sett på, er dette mer enn alarmerende! Vedtaket er gjort på helt feil grunnlag og det er alvorlig i et demokrati, sier bedriftslederen.

Regjeringen står ved sine tall

Men regjeringen forsvarer regnestykkene sine. I en uttalelse til VG fra statssekretær Øystein Bø (H) understreker regjeringen at det å legge ned Andøya var en vanskelig, men nødvendig beslutning da Stortinget vedtok Forsvarets langtidsplan (LTP). 

- Vi er trygge på tallene som lå til grunn for regjeringens anbefaling og Stortingets beslutning. Disse bygger på en rekke innspill fra flere aktører med ulike perspektiver, og har vært gjenstand for grundig, ekstern kvalitetssikring, skriver han til avisa.