Fem vil ha tunnelkontrakt

Tilbudsåpning på kontrakten for prosjektet E18 Kjørholt og Bamble tunneler i Telemark.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet E18 Kjørholt og Bamble tunneler består av både rehabilitering av nåværende tunneler og sprengning av nye tunnelløp. Dette prosjektet er en del av utbyggingen av veistrekningen E18 Langangen-Rugtvedt.

E18 vil være stengt i den perioden tunnelrehabiliteringen og sprengning av nye tunnelløp pågår. For å utnytte stengetiden er det igangsatt forberedende arbeider som vil bli avsluttet i løpet av juni 2017.

Ved tilbudsfristens utløp 29. mai var det innlevert fem tilbud. Disse var fra:

•       AF Gruppen Norge AS

•       Hæhre Entreprenør AS

•       Leonhard Nilsen & Sønner AS

•       Kruse/Risa ANS (Arbeidsfellesskap mellom Kruse Smith Entreprenør AS og Risa AS)

•       Strabag AG NUF

- Nye Veier er glade for at det er seriøse og kompetente tilbydere som har meldt sin interesse for prosjektet. Det er et krevende arbeid som skal utføres siden man skal rehabilitere de nåværende tunnelene og sprenge nye tunnelløp samtidig. Vi skal nå inn i en viktig fase der vi evaluerer tilbudene. Vi planlegger for at både tildeling av oppdraget og signering av kontrakt er avsluttet innen medio juli, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør for utbyggingsområdet for strekningen E18 Langangen-Grimstad.

- Det innebærer ulemper for trafikantene at E18 er stengt i en lengre periode. Vi bestreber oss på å få gjennomført prosjektet så raskt som mulig. Vi er opptatt av å redusere ulempene og samtidig ivareta kravene til sikkerhet og HMS, sier Ruth Haug, utbyggingssjef for E18 Kjørholt og Bamble tunneler.

Prosjektet gjennomføres som en utførelsesentreprisekontrakt.