Bilde fra desember 2015, da Gunnar Løvås fra Jernbaneverket (til venstre) tok Duccio Astaldi fra Condotte i hånda og forseglet signeringen, med prosjektdirektør Erik Smith til høyre.

Kontraktvinner Condotte skulle vært avvist

«Jernbaneverket har etter rettens vurdering begått en vesentlig feil ved ikke å avvise Condottes tilbud», skriver Oslo Tingrett i en dom etter tildeling av Follobane-kontrakt i desember 2015.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Kontraktvinner Condotte skulle vært avvist

26. mai 2015 utlyste Jernbaneverket en konkurranse for etablering av jernbane fra Ekebergåsen til Sentralbanestasjonen i Oslo (EPC Civil Oslo S), som en del av den nye Follobanen sørover mot Ski kommune.

Det kom to tilbud: Italienske Condotte tilbød å gjennomføre prosjektet for 2,3 milliarder kroner. Skanska kom med et tilbud på 2,8 milliarder kroner.

Condottes tilbud ble ansett både som billigst og best av Jernbaneverket, som tildelte oppdraget til det italienske selskapet. Skanska påpekte at Condottes tilbud ikke fulgte absolutte krav i konkurransegrunnlaget. Selskapet mente derfor at Condotte burde vært avvist og kontrakten tildelt Skanska. Skanska gikk til søksmål mot Jernbaneverket (nå Bane Nor) 21. april 2016 for brudd på anskaffelsesreglene med krav om å få dekket sitt tap.

Fredag 17. mars 2017 ble det avsagt dom: Bane Nor SF må betale Skanska Norge AS 305.378.109 kroner innen to uker. Bane Nor må også betale sakomkostninger for Skanska Norge på 1.577.301 kroner innen to uker fra domsforkynnelsen.

Retten mener: Konkurranse-vridning

I konkurransegrunnlaget fra Jernbaneverket var det, etter tingrettens mening, et absolutt krav at det ble etablert en fjellskjæring med lange stålankre i Ekebergåsen inn mot naboprosjektet i åsen, som besto av tunneldriving med «Drill & Blast». Denne tilstøtende kontrakten var Condotte tildelt før selskapet kom med tilbud på bygging av jernbane fra åsen frem mot Oslo S.

Dermed kom Condotte med et tilbud uten fjellforsterkning utenfra over utløpet av to løp fra Follobanen og ett løp fra Østfoldbanen. Det kunne de gjøre fordi de hadde valgt en teknikk for fremføring av «Drill & Blast»-tunnelen og forsterkning av berget som fjernet behovet for på forhånd å forsterke berget utenfra.

Condottes tilbud var basert på at ansvaret for fjellforsterkningen ble overført til Drill & Blast-entreprenøren inne i fjellet. Condotte overførte dermed oppgaven til seg selv, men under en annen kontrakt. Tingretten mener: «Andre tilbydere kunne ikke dyttet denne oppgaven over til Drill & Blast-entreprenøren.»

Dermed ble det, etter rettens mening, en konkurransevridning som gjorde at Condottes tilbud ble ansett både billigst og best på kvalitet av Jernbaneverket.

Men ved ikke å ha med fjellskjæringen og ankrene mente Skanska, og nå retten, at tilbudet burde vært avvist. Retten skriver:

«Jernbaneverket har etter rettens vurdering begått en vesentlig feil ved ikke å avvise Condottes tilbud. Det foreligger derfor ansvarsgrunnlag for det tapet som feilen måtte ha påført Skanska.»

- Skanska burde vært avvist

Jernbaneverket har anført at Skanska gjorde to endringer i kontrakten som flyttet risikovurderingen mellom tilbyder og byggherre. Disse forandringene mener Jernbaneverket er så vesentlige at Skanska burde vært avvist. Tilbudet ble likevel ikke formelt avvist, fordi det var så klart at Condotte hadde det beste tilbudet.

Dommen slår fast at dersom Skanskas forandringer kan kalles avvik, så er de bagatellmessige, og kan ikke gi grunnlag for avvisning.

Jernbaneverket har også forklart at dersom Skanska hadde stått igjen som eneste tilbyder, ville de avlyst konkurransen og utlyst en ny senere.

Etter rettens vurdering ville Jernbaneverket hatt rett til å avlyse konkurransen hvis de bare stod igjen med én tilbyder samtidig som den tilbudte prisen lå vesentlig over det forventede nivå.

Likevel mener retten Jernbaneverket ville valgt Skanska: Det ville kostet et tresifret antall millioner kroner å lyse ut på nytt når man tar i betraktning kostnader ved forsinkelser på denne delstrekningen av Follobanen og Østfoldbanen. Retten peker på at tidsplanen allerede var stram for å binde de forskjellige delene i Follobaneprosjektet, med en ramme på 25 milliarder kroner, sammen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS