Nye femårskontraktene signert i Alta. Fra venstre: Kurt Eriksen (Statens vegvesen), Knut Bakkemo (NCC), Per William Hermansen (Kautomaskin), Jan Nilsen (Mesta) og Oddbjørg Mikkelsen (Statens vegvesen).
Nye femårskontraktene signert i Alta. Fra venstre: Kurt Eriksen (Statens vegvesen), Knut Bakkemo (NCC), Per William Hermansen (Kautomaskin), Jan Nilsen (Mesta) og Oddbjørg Mikkelsen (Statens vegvesen).

Signerte brøytekontrakter for 150 millioner kroner

Statens vegvesen har signert kontrakter for brøyting og vintervedlikehold for fem år frimover i Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik. Kontraktene har en samlet verdi på 150 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Totalt er det 616 kilometer vei som skal holdes i stand, fordelt på fem kontrakter. 338 kilometer er riksvei, 245 kilometer er fylkesvei og 31 kilometer er gang- og sykkelvei.

- Drift og vedlikehold er en av kjerneoppgavene til Statens vegvesen, og dette er avtaler som går over langt tid. Derfor er dette svært viktige kontrakter for oss, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark.

Statens vegvesen mottok mellom tre og seks tilbud i hvert kontraktsområde, og det er entreprenørene som leverte de laveste tilbudene som nå har fått kontrakt for hvert sitt område. Både lokale og nasjonale entreprenører er representert.

Roy Yngve Thomassen har fått fornyet kontrakt for brøyting i Loppa og Hasvik, mens de andre entreprenørene er nye i sine områder.

De nye kontraktene gjelder for perioden fra 1. september 2017 og fram til 2022.

Område        Firma                              Beløp (eks. mva.)

Alta                 NCC Norge AS                         39,9 mill.

Langfjord         Mesta Drift AS                         25,7 mill.

Masi                Anlegg Nord AS                       16,9 mill.

Kautokeino      Kautomaskin AS                      22,0 mill.

Loppa-Hasvik Roy Yngve Thomassen AS      44,7 mill.