Det er alternativ 4 på dette kartet som Jernbaneverket nå ønsker gjennomført.
Det er alternativ 4 på dette kartet som Jernbaneverket nå ønsker gjennomført.

Foreslår ny jernbanetrasé til Kongsberg

Vil kutte reiseveien fra Oslo til Kongsberg til under en time. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Jernbaneverket anbefaler å bygge dobbeltspor langs dagens trasé fra Hokksund til Vestfossen, og videre derfra i ny og kortere trasé direkte til Kongsberg. Dette går fram av en utredning som nå er oversendt Samferdselsdepartementet, opplyser Jernbaneverket på sine nettsider.

Jernbaneverkets utredning blir nå lagt ut til høring med frist for tilbakemelding 1. november 2016.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket laget en faglig utredning for en fremtidig jernbaneløsning mellom Hokksund og Kongsberg som skal danne et grunnlag for en eventuell videre planlegging

Det er gjort vurdering av fem forskjellige løsninger, fra en minimumsløsning som følger dagens treasé med ny stasjon på Gomsrud, til et maksimumskonsept som innebærer å bygge et dobbeltspor i tunnel direkte fra Hokksund til Kongsberg samtidig som eksisterende jernbanetrasé beholdes.

Jernbaneverket anbefaler i sin utredning alternativ 4, som innebærer dobbeltspor til Vestfossen langs dagens trasé, og dobbeltspor i helt ny og kortere trasé til Kongsberg.

Jernbaneverkets anbefaling vil gjøre det mulig å reise med tog fra Kongsberg til Oslo på under en time.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS