UNDER JORD: Richard John Budge er knyttet til kull-historien i Storbritannia, og vil bli minnet etter at man nylig gikk bort.
UNDER JORD: Richard John Budge er knyttet til kull-historien i Storbritannia, og vil bli minnet etter at man nylig gikk bort.

«King Coal» er død

Richard John Budge, forretningsmannen som ble kronet til «King Coal» da han sto i spissen for overtagelsen av den britiske kullindustrien da den ble privatisert for 20 år siden, døde mandag 69 år gammel etter ni års kamp med prostatakreft.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Budge ble født i 1947, samme år som kullindustrien i Storbritannia ble nasjonalisert og fikk navnet National Coal Board. Dette var en mektig industri med tusen underjordgruver og en million ansatte.

Nær 50 år senere, da sluttfasen av den vedtatte privatiseringen ble gjennomført, var det kun 19 underjordgruver i drift. Disse ble samlet i «fem pakker» og Richard Budges Doncaster-baserte RJB Mining selskap kjøpte tre av dem.

Kjempestor kull-pakke

Over natten ble det relativt lille selskapet, RJB Mining company, forandret til Europas største, uavhengige kullprodusent. «King Coal»-begrepet som da ble skapt, har fulgt Budges helt til hans bortgang.

Den statlige «kull-pakka» som ble overtatt omfattet 17 underjord-gruver, 30 overjordbrudd, over 400 mill. tonn kullreserver og nær 50.000 acres areal (ca. 200.000 mål). Dette kostet RJB Mining, hvor Budges var sjef, den nette sum av £815 mill. pund. Av dette ble £700 mill. betalt til myndighetene 30. desember 1994, mens restsummen ble betalt i løpet av to år.

Startet i 1992

«King Coal» overtok overjords- anleggsdivisjonen i familieselskapet i 1992. Deretter kjøpte han en kullgruve i Northumberland, gjorde avtaler om overjordsbrudd og var i kjøpsposisjon da myndighetene gikk i gang med privatiseringen.

Budge og medarbeiderne tok over statlig eide kullgruver som omfattet 10.000 ansatte, men kun hadde en eier. Mer enn 100 gruver var blitt stengt gjennom forutgående konflikter og streiker med British Coal. Nå ble det Budges oppgave å snu kulturen, skriver tidlige PR-mann Stuart Oliver.

Bygde tillit – kjempet for kullet

Med kullkontrakter til garanterte priser for tre år ble det gjort avtaler om leveranser til kraftstasjoner i Midlands, Yorkshire og Nord-Øst-området. Selskapet fikk de ansattes tillit, det ble investert mye i gruvene, i sikkerhet og i helsefremmende tiltak.

Budget gikk av som direktør i RJB, og engasjerte seg i Hatfield, et selskap som arbeidet for å forbedre teknologien og redusere utslippene slik at kullindustriens livslinje kunne forlenge. Han sikret utenlandske finansieringer, men klarte hverken å overbevise myndighetene i EU eller UK om at «ren kull» var fremtidens energiform.

Dette ble dødsstøtet for den britiske kullindustrien. Landets siste underjord kullgruve, en gang eid og utviklet av Budges RJB Mining, ble stengt på slutten av fjoråret.

Richard Budge, «King Coal», har vært leder av en rekke kull-tilknyttede organisasjoner i Storbritannia.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS