Det går i retning av større og større kontrakter. Her fra strekningen mellom Svegatjørn og Rådal mellom Os og Bergen. Veidekke og Implenia deler entreprisen på 2,3 milliarder kroner.
Det går i retning av større og større kontrakter. Her fra strekningen mellom Svegatjørn og Rådal mellom Os og Bergen. Veidekke og Implenia deler entreprisen på 2,3 milliarder kroner.

Bekymret for større veikontrakter

Maskinentreprenøres Forbund (Mef) liker ikke utviklingen i retning større veikontrakter i milliardklassen, og ønsker at offentlige norske kontrakter skal være mulig å få også for mindre entreprenører.

Publisert Sist oppdatert

Mef holdt landsmøte på Hamar i helgen, og uttrykker etter møtet en bekymring både for størrelsen på anleggskontraktene som tilbys i dagens marked, og også valg av løsninger, skriver bransjeorganisasjonen i en pressemelding.

Mef ønsker at offentlige anleggskontrakter skal være oppnåelige både for små, mellomstore og store entreprenører.

Les også: Mefs nye hovedstyrePå Mefs landsmøte ble det valgt nytt hovedstyre for en toårsperiode.

- Mef er bekymret for tendensen til at oppdragsgiversiden, herunder hovedentreprenører, i sine kontrakter velger løsninger som både avviker fra de bransjefastsatte tekniske beskrivelsestekster NS 3420 og de juridiske kontraktstandardene i regi av Standard Norge. Mef er opptatt av at kontraktene skal være balanserte og bygge på juridiske og tekniske bransjestandarder slik som skaper gode løsninger for både oppdragsgiver og entreprenør, heter det i en uttalelse fra Mef.

Krever bedre tilsyn

Mef etterlyser også bedre tilsyn med at de kravene som settes i kontraktene etterleves.

- For å sikre etterlevelse av seriøsitetskravene mener MEF det er behov for at byggherrene, i henhold til Byggherreforskriften, fører aktivt tilsyn med både de norske og utenlandske entreprenørene, skriver Mef. 

Mef er bekymret for utviklingen i retning av flere større veikontrakter i 100 millioners- og milliardklassen.

- Dette tiltrekker et økende antall utenlandske entreprenører. Landsmøtet i Mef er opptatt av å utvikle en norsk anleggsbransje med stor faglig tyngde der fagarbeideren står sentralt og der bedriftene har lærlinger som skal sikre framtidig konkurranseevne og en bærekraftig anleggsbransje. Mef mener utenlandske bedrifter i for liten grad vil sikre en slik utvikling og mener oppdeling av de største veikontraktene i mindre kontrakter vil være et nødvendig tiltak som fremmer norsk anleggsbransje, heter det fra Mef.

Ønsker aksjeselskap

Landsmøtet i Mef krever at offentlig virksomhet som opererer i direkte konkurranse med private bedrifter må skille denne driften ut i eget aksjeselskap og rette seg etter aksjeloven.

- For å sikre at konkurransen blir så lik som mulig krever Mef at loven om interkommunale selskaper («IKS-loven») må endres slik det ble foreslått i 2015 for å innføre begrenset ansvar for IKS-er, og at det følgelig knyttes en risiko til disse selskapene som gjør at selskapet ikke lenger kan søke sikret finansiering i Kommunalbanken. MEF mener dette må gjelde alle kommunale virksomheter. Risikoinnføring vil være et viktig steg i retning av konkurranse på like vilkår, skriver Mef videre i meldingen.

Nærings- og fiskeridepartementet setter nå ned en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak som kan styrke konkurransen mellom offentlige og private aktører. MEF vil delta aktivt med innspill til denne arbeidsgruppen for å sikre at utfallet er forenlig med MEFs ønsker.

 

Powered by Labrador CMS