Høsten 2015 gikk dette steinraset over Vannbergan i Lerresfjord. Ingen personer eller kjøretøy befant seg i nærheten da raset gikk. Nå foregår det rassikring på fylkesveien.
Høsten 2015 gikk dette steinraset over Vannbergan i Lerresfjord. Ingen personer eller kjøretøy befant seg i nærheten da raset gikk. Nå foregår det rassikring på fylkesveien.

Sprengte med SVV i sikkerhetssonen

Under arbeidet med rassikring på fylkesvei 19 i Lerresfjord i Alta, oppsto en alvorlig uønsket hendelse onsdag 24. februar, da tre personer fra Statens vegvesen var innenfor sikkerhetssonen under sprengning på anlegget.

Publisert Sist oppdatert

Anlegg Nord AS er ansvarlig for arbeidet, skriver Statens vegvesen på sine sider, og hendelsen er meldt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politiet og Arbeidstilsynet.

Arbeidsstans

- Vi har stoppet alt sprengningsarbeid inntil nye prosedyrer blir fremlagt, og vi har foretatt risikovurdering sammen med entreprenøren, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark.

Statens vegvesen som byggherre vil befare anlegget før arbeidene igangsettes.

Arbeidet med å rydde etter raset i Lerresfjord i høst startet for et par uker siden, og onsdag skulle det sprenges i et område 50-60 meter ovenfor veien. Tre personer fra Statens vegvesen var på byggherrebefaring den aktuelle dagen, og en svikt i klarering av området førte til at salven ble avfyrt mens de var inne i sikkerhetssonen.

Sikkerhetssonen er 600 meter ved denne typen sprenging, mens de tre befant seg 150 meter fra der salven ble avfyrt. Sprutstein falt bare 50 til 100 meter fra der de befant seg.

Alvorlig

- Heldigvis gikk det bra med folkene, men dette er en alvorlig hendelse, sier avdelingsdirektør Joki. Hun understreker at entreprenøren har oppfylt sine forpliktelser når det gjelder umiddelbar varsling.

- Det er nå viktig å gå gjennom alle prosedyrer og rutiner, slik at vi unngår slike hendelser i fremtiden. Vi har strenge krav for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på alle våre anlegg, og dersom det er den minste tvil om at sikkerheten er ivaretatt, stanser vi arbeidet, sier hun.