Nussir-sjef Øystein Rushfeldt tror på drift i 100 år i den nye kobbergruven.
Nussir-sjef Øystein Rushfeldt tror på drift i 100 år i den nye kobbergruven.

Ny gruve: Milliard-eventyret kan starte

Miljødirektoratet gir Nussir ASA utslippstillatelse. Nå kan det utvinnes kobber for mange milliarder kroner i Kvalsund kommune i Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Miljødirektoratet ga tirsdag 8. desember Nussir ASA utslippstillatelse for deponering av overskuddsmasse i Repparfjorden.

«Dette er en viktig milepæl for Nussir ASA og Kvalsund, samtidig som det er et betydelig ansvar for selskapet å forvalte den nødvendige tillit overfor berørte parter i lokalsamfunnet», står det i en pressemelding fra Nussir.

Største forekomst

Nussir ASA fikk i mars 2014 godkjent reguleringsplanen for prosjektet av KMD, etter at kommunestyret i Kvalsund godkjente den i juni 2012. Kobberforekomstene i Kvalsund er de største som noensinne er påvist i Norge.

- Dette er en viktig beslutning både for Nussir ASA, Kvalsund kommune og for Norsk Bergindustri. Vi er glad for at direktoratet har kommet til en positiv beslutning i denne saken basert på et meget solid faglig grunnlag. Vi gleder oss sammen med lokalsamfunnet i Kvalsund, som i mange år har jobbet intenst sammen med Nussir for å få prosjektet i havn gjennom en bredt anlagt og demokratisk forankret prosess, sier adm. direktør Øystein Rushfeldt.

Forbereder produksjon

Nussir ASA skal i sitt videre arbeid «søke å forankre kriterier for oppfølging og overvåking av deponiet i en tett dialog med andre brukere av fjorden».

Selskapet kan nå gå i gang med den videre utviklingen av prosjektet frem mot produksjon.

Selskapet har som mål at prosjektet skal bidra til at Norge igjen blir produsent av det «viktigste metallet for å muliggjøre overgangen til et mer klimavennlig samfunn med redusert bruk av fossil energi».

Nussir ønsker å etablere en lønnsom og langsiktig hjørnesteinsbedrift i Kvalsund og Vest-Finnmark med fokus på å «nytte de beste tilgjengelige miljøløsninger og utvise et tydelig samfunnsansvar».

STILLING LEDIG: