Illustrasjon av tunnelinnslag ved Laupland. Statens vegvesen/Cowi

Rogfast kan koste 15,2 milliarder kroner

Da blir prislappen for å kjøre tunnelsystemet mellom Randaberg og Bokn i Rogaland nær 1000 kroner med tungt kjøretøy.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Rogfast kan finansieres over en 20-årsperiode etter at  finansieringsplanen nå er godkjent lokalt.

- Dette er en merkedag for Rogfast- prosjektet. Vi har klargjort dokumentene slik at de kan gjennomgå en såkalt KS2-behandling (ekstern kvalitetssikring). I praksis betyr det at en ekstern aktør går gjennom kostnader med mer. Alle prosjekter til over 750 millioner kroner må gjennom en slik sjekk, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal.

990 kroner for tungbil

Prislappen på Rogfast er beregnet til 14,2-15,2 milliarder 2015-kroner. Staten bidrar med 2,83 milliarder, resten må finansieres med bompenger. Det er regnet med en rente på 5,5 prosent.

Dersom prislappen blir 15,2 milliarder kroner kommer det til å koste ca. 330 kroner å kjøre gjennom Rogfast for personbiler og ca. 990 kroner for tunge kjøretøy.

Mange vedtak gjenstår

Reguleringsplanen for tunneltraséen i Randaberg kommune er godkjent. Det samme er reguleringsplanen for tunnelen til Kvitsøy.

Fem reguleringsplaner som gjelder Rogfast er ennå ikke vedtatt:

- Harestadkrysset, blir trolig sluttbehandlet etter sommerferien. Krysset er koblingen mellom Rogfast og E39.

- Reguleringsplan for Laupland-Knarholmen i Bokn blir sluttbehandlet høsten 2015.

- Reguleringsplanen for massedeponi i Mekjarvik sør blir sluttbehandlet før sommeren.

- I tillegg kjommer reguleringsplaner for massedeponi på Bokn og Kvitsøy. Desse blir sluttbehandlet høsten 2015.

Byggestart 2016

Reguleringsplanene må være vedtatt før KS2-behandlingen blir ferdig. Hvis kvalitetssikringen går som planlagt, kan Rogfast behandles i Stortinget våren 2016. Da

blir det trolig byggestart mot slutten av 2016, og åpning av Rogfast i 2024-2025.

Powered by Labrador CMS