De første kjerneprøvene fra Rogfast-dypet

Statens vegvesen bruker offshoreteknologi for å undersøke fjellkvaliteten før byggingen av Rogfast. Det er første gang kjerneboring fra skip er gjort i forbindelse med bygging av en veitunnel.

Publisert Sist oppdatert

Spenningen var stor da mannskapet fra Island Offshore og Baker Hughes åpnet rørene som inneholdt kjerneprøver fra ca. 350 meters dyp i Boknafjorden.

Prøvene fra det første hullet inneholder mye glimmerskifer:

- Vi er spent på hva resten av prøvene viser. Når jobben er gjort starter analysene på laboratoriet. Etter hvert skal en ekspertgruppe vurdere kjerneprøvene, sier prosjektleder Tor Geir Espedal.

Nye metoder

Kontrakten med VTT Maritime er verdt 65 millioner kroner

I alt bores fire hull, det lengste på ca. 400 meter. Dypet det bores i er fra 290 meter til ca. 400 meter under havoverflaten.  . Underleverandørene Island
Offshore og Baker Hughes står for kjerneboringen fra fartøyet «Island Performer».
I to og en halv uke har de mannskapet på «Island Performer» jobbet i Boknafjorden.

- Vi kan ikke bruke vanlige metoder for å sjekke grunnforholdene når fjorden er så dyp og lang som Boknafjorden. Vi når ikke de svake sonene med tradisjonelle metoder. Derfor bruker vi VTT Maritime, forklarer Espedal.

- Må ha kontroll

- I et prosjekt til 13,8 milliarder kroner må vi ha kontroll på hva vi møter i dypet. VTT Maritime AS henter opp kjerner fra det dypeste punktet i den planlagte tunneltraseen mellom Kvitsøy og Bokn. Vi trenger å verifisere hvilke bergarter tunnelen skal gjennom og hva de svake sonene inneholder. Det er fornuftig å bruke penger for å få mer kunnskap i den fasen vi er i no, sier Rogfast-lederen.