Tines lastebiler skal kjøres på kumøkk.

Tine gir full gass på kumøkk

Får drivstoff fra egne kyr til transporten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Tines klimaprogram Kukraft skal gi verdens mest bærekraftige mattransport med klimavennlig biogass fra kumøkk. De 200.000 norske kyrne som leverer melk til Tine, blir det viktigste bidraget for å nå målet.

I oktober 2017 startet Tine å fylle biogass fra egne melkekyr på nye transportbiler. Biogassen er produsert av Greve Biogass i Vestfold som tar imot kumøkk fra 1400 kyr og blander dette med husholdningsavfall.

- Kukraft er en viktig del av Tines miljø – og innovasjonsarbeid med å få bilparken over på fornybar energi. Vi skal ha minst 100 av våre biler over på kumøkkbasert biogass innen 2020, gitt at infrastrukturen er på plass. Når vi som første matprodusent i Europa tar i bruk biogass fra egen kumøkk skaper det ikke bare klimagevinster, men også nye muligheter hos våre melkebønder og TINE som fremtidig energiprodusent. I samarbeid med Rambøll skal vi også se på forretningspotensialet på biogassproduksjon. Tine skal ikke sitte igjen på perrongen, når bio-toget går nå, sier Lars Galtung, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Tine.

Han håper også på kraftfulle tiltak fra myndighetene i tiden framover.

- Det har vært brukt sterke virkemidler i forhold til el-biler. Jeg håper at myndighetene følger opp med incentiver for å få på plass infrastruktur og gode markedsbetingelser for biogass basert på husdyrmøkk. Myndighetene har tidligere satt seg mål om å utnytte 30 prosent av husdyrmøkka til energiproduksjon. Tine vil gjerne hjelpe til med å nå den målsettingen, sier Galtung.

- Bedre effekt med kumøkk

Testprosjekter hos Greve Biogass har gitt gode resultater i forhold til produksjon av biogass fra kumøkk i kombinasjon med matavfall.

Denne kombinasjonen oppnår, ifølge Tine, 25% bedre effekt enn tradisjonell biogassproduksjon basert på kun husholdningsavfall.

- Det betyr at tilførsel av kumøkk gir verdens mest effektive og klimavennlige biogassproduksjon. Kumøkka gir den beste bakteriekulturen som bryter ned matavfallet til biogass, og gir et betydelig økt gassutbytte ved å erstatte vann med flytende kumøkk, skriver Tine i en pressemelding.

17.059 kyr er nok

Ved å utnytte kumøkk til drivstoffproduksjon, skapes et kretsløp av egenprodusert, fornybar energi. Møkk fra én ku skal sammen med matavfall kunne gi nok biogass til å drive en liten personbil i ca. 25.000 km.

Tine kjører 58 millioner km tungtransport i året, noe som krever biogass produsert på kumøkk fra 17.059 kyr, dersom all Tines transport skulle legges over på biogass (kilde: Greve biogass). Disse «energileverandørene» finnes allerede i Tine-fjøs landet over.

- Når vi i tillegg kan regne en reduksjon av klimagassutslipp på 4,3 tonn CO2 per ku per år om kumøkka brukes til biogassproduksjon, vil de 200.000 norske kyrene som tilhører Tines «ku-park» både kunne drifte all egen transport, og utslippene fra landbruket vil kunne reduseres med 860.000 tonn CO2 per år. Møkk er energi og vi løser både en miljøutfordring og en energiutfordring med kua som kraftverk - Kukraft, sier Galtung.

Powered by Labrador CMS