Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før et produkt omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggevarer, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer. Illustrasjon: Sintef Byggforsk
Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før et produkt omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggevarer, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer. Illustrasjon: Sintef Byggforsk

Lær mer om produktdokumentasjon

Kan du nok om kravene som stilles til dokumentasjon av produkters egenskaper?

Publisert

14. februar kan du lære mer på Sintefs årlige kontaktmøte om produktdokumentasjon som avholdes på Ullevål stadion. Formålet med møtet, er å informere om utviklingen og status for krav til dokumentasjon av produkters egenskaper.

Møtet er et forum der produsenter, leverandører og andre interesserte kan stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger knyttet til produkt­dokumentasjon.

- Tidligere arrangement viser at det er stor interesse for temaene som tas opp, og vi oppfordrer alle som er interessert i kravene som stilles til produktdokumentasjon for byggevarer om å delta i forumet, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i Sintef Certification.

På agendaen er disse temaene:

  • Sintef informerer om nyheter, inkludert oppdatering om ETA og Sintef Teknisk Godkjenning
  • Direktoratet for Byggkvalitet informerer om blant annet regelverk og tilsyn med byggevarer
  • Sintef informerer om muligheter innenfor personsertifisering i byggenæringen
  • NTNU informerer om falsk dokumentasjon i norsk byggenæring
  • Norsk Byggtjeneste informerer om bruk av Sintef-dokumentasjon i NOBB.

Møtet er åpent for alle interesserte. Se agenda og meld deg på her.