Regiondirektør Arne Roald Larsen i Mesta (t.v.) og regionvegsjef Torbjørn Naimak signerte mandag 28. mai fire drifts- og vedlikeholdskontrakter til en samlet verdi på over 820 millioner kroner.
Regiondirektør Arne Roald Larsen i Mesta (t.v.) og regionvegsjef Torbjørn Naimak signerte mandag 28. mai fire drifts- og vedlikeholdskontrakter til en samlet verdi på over 820 millioner kroner.

Signerte FIRE kontrakter

Statens vegvesen har signert fire drifts- og vedlikeholdskontrakter med Mesta til en verdi av mange hundre millioner kroner.

Publisert

Kontraktene er av fem års varighet, og avtaleperioden starter 1. september 2018. Mesta har allerede drifts- og vedlikeholdsansvar i tre av de fire kontraktsområdene. Samlet verdi for signeringene er drøyt 822 millioner kroner.

Kontraktene fordelt på fylke:
Nordland:
1801 Helgelandskysten: ca. 770 kilometer fylkesvei fordelt på ti kommuner. Kontrakten er verdt 223,6 millioner kroner.

Troms:
1906 Lyngen: 433 kilometer vei, hvorav 137 kilometer er riksvei – resten fylkesvei. Kontrakten er verdt ca. 300,7 millioner kroner.

Finnmark:
2002 Karasjok: 346 kilometer riks- og fylkesvei i kommunene Karasjok, Tana og Porsanger. Kontrakten er verdt 113,4 millioner kroner.

2005 Varangerhalvøya: 463,8 kilometer riks- og fylkesvei i kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Båtsfjord og Berlevåg. Kontrakten er verdt 184,4 millioner kroner.