Politi og domstol i Danmark har vært svært effektive med den tyrkiske lastebilsjåføren som havnet rett i forvaring og soning av fengselstraff med påfølgende innreiseforbud etter at han ga falsk forklaring om en transport.
Politi og domstol i Danmark har vært svært effektive med den tyrkiske lastebilsjåføren som havnet rett i forvaring og soning av fengselstraff med påfølgende innreiseforbud etter at han ga falsk forklaring om en transport.

Lastebilsjåfør fikk seks års innreiseforbud

Hadde hentet varer i tredjeland og gitt falsk forklaring til politiet om det.

Publisert

En 53-årig tyrkisk sjåfør ble onsdag 6. juni dømt til 30 dagers fengsel ved Vestre Landsret i Sønderborg, Danmark, for å ha gitt falsk forklaring til politiet.

Sjåføren ble også utvist fra Danmark og gitt et innreiseforbud på seks år.

Saken startet 14. mai 2018 i Padborg, da sjåføren ble stoppet av Sydøstjyllands Politi, Tungvognsenter Syd og fremviste transportdokumenter som viste seg ikke å være i orden.

 - Sjåføren fremviste en såkalt turtillatelse som gir en tyrkisk transportvirksomhet lov til å kjøre fra Tyrkia til Danmark og hjem igjen. Etterforskningen viste imidlertid at lastebilen ikke hadde hentet gods i Tyrkia, men i Italia - en tur det ikke var gitt tillatelse til, sier spesialetterforsker Pernille Moesborg fra Sydøstjyllandsk politi.

Sjåføren hevdet sin uskyld, men retten i Kolding dømte sjåføren, samme dag han ble stoppet, til fengsel i fire uker med umiddelbar virkning, frem til 11. juni.

Sjåføren ba deretter Vestre Landsret om å ta stilling til fengslingen med ønske om å bli løslatt.

Dette endte altså med opprettholdelse av fengslingen - og et innreiseforbud på seks år.