Nær 20 km med slikt rekkverk som dette blir montert langs telemarksvegene i år. Dette er fra rv. 36 langs Seljordsvannet.
Nær 20 km med slikt rekkverk som dette blir montert langs telemarksvegene i år. Dette er fra rv. 36 langs Seljordsvannet.

Bygger 20 km nytt rekkverk

I sommer får telemarksveiene nær 20 km nytt rekkverk. Det betyr at flere veier blir midlertidig lysregulert.

Publisert

Noen steder er rekkverkene allerede montert. Det gjelder blant annet langs Seljordsvannet på riksvei 36. Rekkverkene settes opp for at veien skal bli tryggere å ferdes på, men det er også viktig at de som arbeider langs veien kan montere rekkverkene på en trygg måte.

Derfor vil veiene bli snevret inn til ett kjørefelt og trafikken lysreguleres der det jobbes.

Dypt i bakken

Stålrekkverkene slås normalt 120 centimeter ned i bakken, men på enkelte steder hvor det er dårligere grunnforhold økes dette med 30 centimeter.

Trafikksikkerheten på samtlige riks- og fylkesveier blir jevnlig inspisert, deretter prioriteres hvilke strekninger som skal få nye rekkverk.

- Det er en liten pause nå i sommerferien, men i uke 32 blir arbeidet tatt opp igjen. Til sammen skal det vel 2000 meter nytt rekkverk langs vannet, sier byggeleder Dag Rune Kvålen.

14 millioner kroner

Alt arbeidet er samlet i en kontrakt på til sammen nær 14 millioner kroner på både riks- og fylkesveier. Også på E18 gjennom Telemark skal det monteres 2000 meter nytt rekkverk, nærmere bestemt mellom begge kryssene til Kragerø i Sannidal, Gjerdemyra og Tangen.

I tillegg til de nesten 20 kilometerne med stålrekkverk, skal det også støpes nesten 100 meter med betongrekkverk. Dette er på fylkesvei 256 ved Neslandsvatn der en jernebanekryssing skal sikres.

På deler av disse strekningen skal det monters rekkverk:

E134 Seljord Brunkeberg
E134 Haukeli-Tyvrveli
E134 Flatdal-Århus
E134 Meheia
E134 Sauland
E18 Gjerdemyra-Tangen
Rv. 36 Gvarv-Bø (ferdig)
Rv. 36 Langs Seljordsvannet (delvis ferdig)
Fv. 38 Straume- Neslandsvatn
Fv. 256 Sannidal-Neslandsvatn (betongrekkverk)
Fv. 513 Kyrkebygda i Nissedal