Rogfast Kvitsoy Illustrasjon SVV
Rogfast Kvitsoy Illustrasjon SVV

Kontrakt til 3 milliarder kroner er «markedsklar»

En av Norges største anleggskontrakter - som er Kvitsøyentreprisen på Rogfast - skal «ut i markedet» i løpet av oktober meldes det fra Statens vegvesen.

Publisert

- Dette er en av Vegvesenets største kontrakter noen gang, og en meget krevende oppgave å løse. Anslått verdi er i størrelsesorden 3 til 3,5 milliarder kroner, opplyser avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Tunnelkontrakter til over to milliarder kroner

Vegdirektøren har hatt møte med bransjeorganisasjonene om markedskapasitet og den valgte kontraktsstrategien for Rogfast. Konklusjonen er at man holder fast ved den valgte strategien når det gjelder Kvitsøy-entreprisen.

I tillegg skal to store tunnelkontrakter og elektroentreprisen lyses ut. Tunnelkontraktene har en anslått verdi hver på 2 til 2,5 milliarder kroner.

- Vi skal gjøre en vurdering av kontraktstype for disse kontraktene før de går ut i markedet, sier Sandvin.

Lyses ut som utførselsentreprise

Vegvesenet har også hatt en konferanse (27. august) der entreprenørbedriftene fikk gi sine innspill direkte til Statens vegvesen.

- Vår samlede vurdering er at både organisering og markedssituasjonen tilsier at Kvitsøy-kontrakten går ut som en utførselsentreprise, sier Sandvin.

- Bransjen ligger i startgropa for å konkurrere om kontrakten. Alle er ivrige etter å komme i gang, sier hun.