Styreleder Robert Lona i Bring Trucking forteller at NLF farer med feilaktige påstander.
Styreleder Robert Lona i Bring Trucking forteller at NLF farer med feilaktige påstander.

- NLF på ville veier

- NLF farer med uriktige opplysninger og feilaktige påstander. Det forteller pressesjef John Eckhoff i Posten Norge til At.no.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Både han og styreleder Robert Lona i Bring Trucking er fortvilet over at han gang på gang må tilbakevise usannheter fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Og han fortsetter:

- Lastebil.nos påstand om de tre sjåførene som hevdet at de ikke har fått allmenngjort minstelønn er feilaktig. Vi har lønnsdokumentasjon som viser at de er lønnet etter reglene, uten at NLF tilsynelatende bryr seg nevneverdig om å korrigere det, sier Eckhoff.

- Alt dokumenteres

Også styreleder Robert Lona i det slovakiske selskapet Bring Trucking understreker at all dokumentasjon om kabotasjekjøring leveres Arbeidstilsynet.

Også andre medier, både Stavanger Aftenblad og Adresseavisen, begge på lederplass, påstår at det Posten-eide transportselskapet Bring Trucking driver ulovlig.

- I en rekke artikler er det fremsatt uriktige påstander som Posten har tilbakevist, sier Lona.

- Vi har etablert selskapet i Slovakia som driver internasjonale transporter på internasjonale betingelser. Vi har valgt å ha et eget selskap med egne ansatte sjåfører for å sikre at transportene utføres i tråd med lovverket og Postens etiske standard, sier Lona som synes det er svært beklagelig at saker etterlater inntrykk av at Bring er på kant med lover og regler.

– Det er ikke riktig. Vi mener vår velkjente merkevare urettmessig er gjort til huggestabbe i en kamp for å endre europeisk transportbransje og regelverk. Kanskje må vi tåle det, men vi forventer at journalistene ikke sprer usannheter. Gjør vi feil, så er vi de første til å rette opp i det, understreker styrelederen i Bring Trucking.

Lona forteller at det finnes aktører i transportbransjen som opererer langt på utsiden av lover og regler, og at mange av dem kjører i Norge.

- Derfor er det bra at det settes søkelys på internasjonale transporter, men vi er uenige i at det er vårt selskap som er problemet. Snarere tvert imot: Med Bring Trucking er vi med på å høyne standarden i bransjen, sier Robert Lona.

– Lovstridig av Bring Trucking 

Torsdag 18. oktober publiserte Lastebil.no bevis på at sjåfører i Bring Trucking har kjørt innenlands transport i Norge, avlønnet etter lovstridige modeller i flere år.

– Dette er ikke noe nytt fra NLF. De samme påstandene har de kommet med i flere år, sier Eckhoff.

Lastebil.no har mottatt dokumenter fra varslere i Bring Trucking som viser hvordan selskapet bryter reglene knyttet til utbetaling av norsk minstelønn til kabotasjesjåfører.

For at lønnsforholdene skal kunne vurderes som lovlige, forlanger Arbeidstilsynet at sjåførenes lønnslipper skal oppfylle enkelte punkter. Ingen oppgir å ha fått norsk minstelønn.

– Dette er også påstander uten riktighet, ifølge Eckhoff.

Kjøring under minstelønn

I arbeidet med å kartlegge forholdene rundt Bring Trucking, har journalistnettverket Investigate Europe og Lastebil.no snakket med et stort antall sjåfører ansatt i selskapet. Mange av disse bekrefter å ha kjørt kabotasje, ingen skal noensinne ha fått opp mot norsk minstelønn. Flere skal også ha benyttet Postens eget varslingssystem for å melde fra om sosial dumping, uten å ha fått svar.

Dette bekreftes når Lastebil.no får se lønnslipper for måneder hvor sjåfører kan dokumentere å ha kjørt kabotasje i Norge, for eksempel gjennom kjørelister og fartsskriver-utskrifter.

For det første er lønnslippene utformet på slovakisk, et språk som hverken sjåførene eller norske kontrollører forstår. Dette bryter med Arbeidstilsynets krav. Det er heller ikke mulig å se noen form for beregning av lønn for det arbeidet som er utført ved kabotasjeoppdragene. Spesifisert om hvor mange timer og hva eventuelt den norske minstelønnen er for denne kjøringen mangler også.

– Utbetales som bonus

På e-post til Lastebil.no forteller pressesjef John Eckhoff at sjåførene får minstelønn, men at den utbetales som bonus (punktet som er oversatt til «andre godtgjørelser»). Dette er likevel ikke i henhold til Arbeidstilsynets krav til lønnslipp, hvor det tydelig oppgis at det skal spesifiseres antall timer og lønnsgrunnlag for kabotasjekjøringen. Flere andre kabotasjeaktører, deriblant Kreiss, har blitt forespeilet lignende krav og begynner nå å rette seg etter dette, ifølge Lastebil.no.

Nettstedet melder imidlertid at Posten Norge så langt ikke har gjort noe forsøk på å imøtekomme dette, selv etter gjentatte henvendelser.

Ber om oppvask

Nå har både Audun Lysbakken (SV) og Øystein Langholm Hansen (A) kommet på banen og bedt om en oppvask.

– Statsdrevet sosial dumping er uakseptabelt, sier blant annet Lysbakken til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

SV-lederen mener regjeringen bør signalisere til Posten og andre statseide bedrifter om at de skal ta et særlig ansvar for å bekjempe sosial dumping.

- Regjeringen må rydde opp i «vill vest»-tilstander i norsk transportnæring, krever SV-lederen.

– Det foregår en åpenbar konkurransevridende praksis fra kontrollmyndighetenes side. Vi forstår at det ikke er mulig å foreta større bedriftskontroller mot selskap som ikke er etablert i Norge. Men å utføre ett og annet enkelttilsyn mot sjåfører som ikke settes i en større sammenheng, selv etter gjentatte brudd fra samme bedrift over flere år, hører ingen steder hjemme, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS