Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Gjennomgang for høyere fartsgrenser

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil øke respekten for fartsgrensene ved å heve dem.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Regjeringen ønsker å gjøre reisehverdagen så enkel og effektiv som mulig for folk flest. Vi ønsker også å utnytte infrastrukturen vi bygger opp  best mulig. Derfor ber jeg nå Vegdirektoratet vurdere om enkelte veistrekninger - som er dimensjonert for det - bør få høyere fartsgrense enn de har i dag, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Han har sendt brev til Vegdirektoratet med ønske om kartlegging av strekninger der fartsgrensen er lavere enn veien opprinnelig var dimensjonert for. Han vil ha en vurdering av om fartsgrensen kan settes opp på hver enkelt sted dette gjelder.

- Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte eksisterende veinett best mulig. Respekten trafikantene har for skiltede fartsgrenser avhenger dessuten av om grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan de selv oppfatter veistrekningen. Derfor har jeg bedt om denne gjennomgangen, sier Dale.

Gjennomgangen skal inneholde «beregningsgrunnlaget for de samfunnsøkonomiske vurderingene som er gjort på de aktuelle strekningene».

Powered by Labrador CMS