NRC Group bygger ny autonom havn til autonomt skip. Illustrasjonsbilde.
NRC Group bygger ny autonom havn til autonomt skip. Illustrasjonsbilde.

NRC bygger havn

NRC Group skal bygge havn for verdens første autonome skip.

Publisert

Yara Birkeland er verdens første hel-elektriske autonome skip. Det skal erstatte 40.000 turer med vogntog per år mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik.

NRC Group, ved datterselskapet Alti Bygg og Anlegg AS, har vunnet oppdraget med å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS.

- Det er alltid moro å vinne store kontrakter, men det er noe helt spesielt ved å få være med på å tilrettelegge for at Yaras og Norges nye teknologiske stolthet kan settes i drift. Yara Birkeland er et innovativt steg for sjøfarten og et viktig skritt i retning bærekraftmålene. Det gjør oss både stolte og ydmyke, sier Hans Olav Storkås i en nyhetsmelding.

92 millioner kroner

Oppdraget, som har en verdi på 92 millioner kroner, omfatter etablering av ny kaikonstruksjon som er tilpasset automatisk lasting og lossing.

Videre vil det være levering og montering av kranskinner, opparbeidelse av areal innenfor ny kai og etablering av grøfter og kulverter inkludert rørlegging for infrastruktur (EL, tele, VA).

Yara Birkeland blir et elektrisk drevet autonomt skip. Det skal også lastes og losses helautomatisk.
Yara Birkeland blir et elektrisk drevet autonomt skip. Det skal også lastes og losses helautomatisk.

Oppdraget omfatter også arbeider med masseutskiftning på land og justering av sjøbunn, sanering av eksisterende VA-anlegg, nødvendige tilpasninger av sjøbunn for å oppnå åtte meter dybde ved kaifronten og justering av skråningen inkludert erosjonssikring.

Arbeidet starter i november 2018 og prosjektet er planlagt ferdigstilt i november 2019.

Reduserer utslipp og bedrer trafikksikkerheten

I tillegg til at Yara Birkeland vil redusere NOx- og CO2-utslipp i området, skal skipet bidra til bedre trafikksikkerhet på vei ved at det vil erstatte 40.000 turer med vogntog per år, på strekningen mellom Herøya i Porsgrunn og henholdsvis Brevik og Larvik.

Skipet skal sjøsettes i 2020 og vil være selvgående fra 2022.

STILLING LEDIG: