Veidekke reduserer bemanningen i anlegg

Vi må endre oss og jobbe smartere enn tidligere. Dette er en krevende prosess, og dessverre innebærer det at ikke alle får være med oss videre, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Veidekke omorganiserer og reduserer bemanningen i anleggsvirksomhetens sentrale stabs- og støttefunksjoner med rundt 50 ansatte.

- Vi må redusere kostnadene og tilpasse organisasjonen til dagens krevende marked. En del ansatte vil bli overført til våre anleggsprosjekter og noen til andre deler av Veidekke, slik at vi håper å unngå for mange oppsigelser, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

Reduserer maskinparken og antall ansatte

Veidekkes anleggsvirksomhet meldte i fjor sommer om store nedskrivninger, og de økonomiske resultatene de siste årene har vært svake.

Et omfattende program er satt i gang for å øke lønnsomheten og redusere risiko, kapitalbinding og felleskostnader blant annet ved å redusere maskinparken og antall ansatte i administrative stillinger.

- Vi har ikke oppnådd tilfredsstillende resultater de siste årene, og er derfor nødt til å øke inntjeningen og kutte kostnader. Selv om vi har dyktige anleggsfolk som leverer prosjekter i verdensklasse, har særlig noen veiprosjekter vist seg å være for store og risikofylte både for vår virksomhet og for mange andre entreprenører, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

Lønnsomhet foran vekst - lavere risiko

Nå skal organisasjonen tilpasses den nye strategien med lønnsomhet foran vekst og bedre sammensatt prosjektportefølje.

Oppmerksomheten skal rettes mot å velge og gjennomføre prosjekter av riktig størrelse med lavere risiko enn tidligere, selv om det kan innebære redusert omsetning.

- Vi har en klar målsetting om å gjenreise Veidekke Anlegg som en dyktig og lønnsom anleggs­entreprenør. Men for å komme dit må vi endre oss og jobbe smartere enn tidligere. Dette er en krevende prosess, og dessverre innebærer det at ikke alle får være med oss videre. Vi vil derfor gjøre alt vi kan for å finne gode løsninger og ivareta de som berørt av dette så godt som overhodet mulig, avslutter Larsen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS