Ikke bruk mobiltelefonen ved ulykke i tunnel

Bruk en nødtelefon i tunnelen. Hvis det brenner, varsler du dette ved å ta ned et brannslokningsapparat fra veggen i tunnelen.

Publisert

Nødutstyret og overvåkingsutstyret i tunnelene gjør at veitrafikksentralene i landet har rimelig god oversikt over hvordan trafikken flyter og hva som skjer i tunnelene. De ganger det skjer hendelser i tunneler, opplever vegtrafikksentralene at mange bruker mobiltelefon for å varsle i stedet for å bruke nødutstyret i tunnelen.

Jo fortere Vegtrafikksentralen få beskjed, jo raskere blir tunnelen stengt og hendelsen varslet. Ved bruk av mobiltelefon til politi eller brannvesen må nødetaten varsle Vegtrafikksentralen for å stenge tunnelen.

Allerede her kan verdifull tid gå tapt. Vegtrafikksentralen er det eneste stedet tunnelen kan stenges fra. Spesielt ved branner er det viktig at Vegtrafikksentralen fort får beskjed. Det er Vegtrafikksentralen som styrer viftene i tunnelen og kan dermed raskt blåse røyken bort.

Dette gjør du i en nødssituasjon i tunnel:

  • Sett kjøretøyet i en havarilomme eller så nær tunnelveggen som mulig. Sett på bilens nødlys.
  • Ta på refleksvest. Gå mot nærmeste nødtelefonen med bilen og nødlyset bak deg.
  • Vegtrafikksentralen får alarm med en gang du løfter av røret på nødtelefonen. Da finner Vegtrafikksentralen også din nøyaktige posisjon. Du kan også settes i konferanse med nødetatene.
  • Hvis det brenner må du først varsle. Det gjør du ved å ta ned et brannslokningsapparat fra veggen. Når brannslokningsapparatet fjernes fra veggen går alarmen i Vegtrafikksentralen som stenger tunnelen. Vegtrafikksentralen får også nøyaktig stedsangivelse.
  • Hvis du er i en tunnel med ett løp med tovegstrafikk må du varsle møtende trafikk. Du må selv vurdere om du kan snu og kjøre ut eller ikke.
  • Er du i en toløpstunnel der trafikken går i samme retning må du ikke snu. Finn en havarilomme eller kjør så nær vegkanten som mulig og sett fra deg kjøretøyet. Forlat kjøretøyet og gå til nærmeste nødutgang.
  • Det viktigste prinsippet ved hendelse er i tunnel er først å varsle med nødutstyret i tunnelen og deretter komme seg ut. Ta hele tiden hensyn til annen trafikk. Jo tidligere du får varslet, jo større er sjansen for å unngå følgeulykker.