- Vi fikk prøvd ut flere typer systemer som overvåker trafikkbildet på teststrekningen, og testet hele verdikjeden fra deteksjon til varsel på skilt og til biler, forteller prosjektleder Karl M. Nilssen i Statens vegvesen.

Overvåker og varsler

Utstyret som er montert på teststrekningen kan registrere hendelser, for eksempel at et vogntog setter seg fast eller på annen måte sperrer veien. Denne informasjonen kan bringes videre i sanntid til andre trafikanter, på skilt langs veien, gjennom apper på mobilen og direkte til oppkoblede biler.

- ITS skal sikre en mer effektiv og ikke minst tryggere ferdsel langs norske veger. Også Vegtrafikksentralen og driftsentreprenørene våre kan nyttiggjøre seg av dette. For eksempel kan entreprenør få beskjed umiddelbart når veibanen blir glatt, og med det kunne sende ut brøytemannskaper umiddelbart, sier Nilssen.

Fremtidens transportsystemer

Det er en rekke systemer som prøves ut på E8-strekningen opp mot finskegrensen: Sensorer montert i asfalten, fiber som registrerer støy og bevegelser fra passerende kjøretøy, lidar som med optikk kan se hva som skjer, for å nevne noe av det.

Målet er i hovedsak det samme: Å registrere korrekt hva som faktisk foregår på veien, og å bringe informasjonen videre til dem som kan ha nytte av den.

- Prosjektet E8 Borealis vil fortsette i årene fremover også. Vårt mål med dette er å legge til rette for at private aktører kan utvikle fremtidens transportsystemer, gjennom å tilby en testarena for ny teknologi. Alt av utstyr langs E8 gjennom Skibotndalen er nå montert, så i tiden fremover vil vi kunne kjøre nye live-tester uten fysisk å være til stede, sier Nilssen.

Les mer om prosjektet her.